Måltidspartnerskabet

Måltidspartnerskabet er et samarbejde mellem sundhedsorganisationer, faglige organisationer, myndigheder og private erhvervsorganisationer.

Det er Måltidspartnerskabets mission gennem fælles løsninger at stimulere det sundere valg og fremme lighed i sundhed. Partnerskabet skal fremme den enkeltes handlekompetence og muligheder for at vælge sundere.

Dette opnås ved at fremme udvikling af konkurrencedygtige og sunde måltidsløsninger, samarbejde om at øge udbud og efterspørgsel af sunde og attraktive måltidsløsninger på markedet, og ved at arbejde for gode rammebetingelser, der øger tilgængeligheden af sundere måltider. Måltidspartnerskabet skaber og formidler målrettet, let tilgængelig og troværdig viden.

Måltidspartnerskabet prioriterer seks strategiske indsatsområder i sit samarbejde:

  1. Partnerskabet samler og udvikler et vidensgrundlag og et fællessprog omkring sundere måltider
  2. Partnerskabet udvikler og fremmer udbud og efterspørgsel efter sundere og konkurrencedygtige måltidsløsninger
  3. Partnerskabet identificerer og udvikler strukturelle tiltag og måltidspolitikker, der fremmer det sundere valg
  4. Partnerskabet opbygger kompetencer blandt specifikke målgrupper
  5. Partnerskabet udvikler og stimulerer et dynamisk netværkssamarbejde, der skaber fælles forståelser og løsninger på tværs af interesser og aktører
  6. Partnerskabet kommunikerer målrettet, troværdig, og handlingsanvisende

Medlemmer af partnerskabet

Landbrug & Fødevarer, DI Fødevarer, HORESTA, Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Kost- og Ernæringsforbundet, FDB, DSK, FAKD, Fiskebranchen, Fuldkornspartnerskabet, FOA, 3F

Kost og Ernæringsforbundet er med i bestyrelsen og i gruppen for vidensgrundlag.