Mad med hjem fra hospitalet

Næringstæt mad

Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital har eksperimenteret med at tilberede særligt energi- og næringstætte måltider til patienter i ernæringsmæssig risiko.

Maden er blevet rost til skyerne både af fagpersoner og patienter. Og herlighederne har, i overensstemmelse med målet, vist sig ikke alene at være en kulinarisk landvinding. Flere patienter får dækket en større del af deres behov for energi, men også protein, end når de får den øvrige hospitalsmad. Tilstrækkeligt med protein er afgørende for om patienter, der er svækket af sygdom eller har været igennem en stor operation, bliver raske.

Mad med hjem

Det er derfor også besluttet, at den næringstætte mad skal følge med patienterne, når de udskrives fra hospitalet: 40 patienter får mulighed for at bestille mad med hjem i 12 uger efter, at de er udskrevet.

Patienterne vejes og muskelstyrken måles, inden de udskrives, så hospitalet kan undersøge, om de får det bedre og kommer sig hurtigere ved hjælp af den næringstætte mad.

Det betaler sig

Forventningen er, at det også økonomisk kan betale sig at tilbyde patienterne Herlevs Herligheder, fordi de vil blive hurtigere raske.

Beregninger har vist, at en patient, der er underernæret, er dobbelt så dyr at have indlagt som en velnæret patient, siger klinisk diætist Tina Munk fra Herlev.