Event: Maddag 2020

Alle deltagende institutioner tilbereder det samme frokostmåltid ud fra tilsendte opskrifter. I år er det rødbeden, som skal begejstre børn og voksnes smagsløg.

Maddag 2020 foregår onsdag d. 16. september 2020.

Maddag afholdes hvert år, og er blevet en stor succes, som vokser år for år. Det er en festdag, hvor tusindvis af børn fra hele landet deltager, og Maddag 2020 vækker stor opsigt hos både børn, pædagogfagligt personale, forældre, lokalpolitikere og i pressen.

Dagen er en oplagt mulighed til at vise dit vigtige arbejde som ernæringsprofessionel, fordelene ved madordninger og værdierne af det fælles måltid i forhold til både maddannelse og trivsel. Værdier, som børnene kan få gavn af resten af livet, fordi måltidsvaner og sundhedsadfærd grundlægges i barndommen, og har indflydelse på livsstilsvaner senere i livet.

Når du melder dig til får du:

  • Inspirationskatalog med opskrifter og aktiviteter
  • Plakater og postkort om Maddag 2020
  • Materiale til forældre

Bag Maddag 2020 står en række organisationer, som har det tilfælles, at alle ønsker at sætte fokus på børnenes maddannelse samt på det velsmagende, sundhedsfremmende fælles måltid i daginstitutionerne. Dette med inddragelse af et legende og skabende pædagogisk perspektiv.

Til dig, der ikke har deltaget før – læs om Maddag 2020 i materialerne Maddag 2020 – deltagelse for første gang’.

Kontakt den lokale presse

Dine omgivelser skal høre og læse om alt det, der sker på Maddag 2020 i din institution. Inviter derfor din lokale avis og andre lokale medier til en snak om mad i daginstitutionen. Husk at have fototilladelse. Se tekstforslag ’Kontakt den lokale presse’.

Kontakt dine lokale politikere

Dine lokale politikere skal vide, hvilken kæmpe forskel dit og dine pædagogfaglige kollegaers arbejde gør for folkesundheden i kommunen. Inviter derfor dine lokale politikere til Maddag 2020, og få en snak om mad i daginstitutionen. Se tekstforslag ’Kontakt dine lokale politikere'.

Gør din leder, dine pædagogiske kollegaer og din forældrebestyrelse opmærksom på Maddag 2020.

Maddag kan kun gennemføres med succes hvis alle kræfter samarbejder. Fortæl dine kollegaer og forældrebestyrelse hvorfor du har tilmeldt institutionen Maddag 2020. Se tekstforslag ’Kære leder, pædagogfaglige kollegaer og forældrebestyrelse’.

Spred budskabet i dit netværk

Gør opmærksom på at andre madprofessionelle også kan tilmelde sig Maddag 2020. Se tekstforslag under materialer ’Kære madprofessionelle kollegaer’.

Tekst til institutionens intra

Forældrene skal gøres opmærksom på Maddag 2020. Du sætter plakater op, men måske skal der også være en lille hilsen på institutionens intra. Se tekstforslag ’Kære forældre’.

Sociale medier

Vis hvad du har gang i. Del meget gerne dine billeder af mad og aktiviteter (og KUN af børn, hvis I har fototilladelse) på Kost og Ernæringsforbundets Facebook og Instagram. Tilføj hastaget: #Maddag2020

Plant dine egne rødbeder

Rekvisitter: rødbedefrø, spade, vandkande.

  • Find et sted på legepladsen, hvor I har lyst til at så rødbeder.
  • Lav en lang rille, som er cirka 2 cm dyb. Vand rillen før du lægger frøene ned i rillen, så giver du nemlig frøet de bedste spirevilkår fra start.
  • Fordel derefter dine frø i rillen, med ca. 5-10 cm afstand (5 cm hvis du vil have små rødbeder, og 10 hvis du vil have store).
  • Dæk rødbedefrøen til, og vand igen. Hvis du laver flere rækker med rødbedefrø, skal der være ca. 30 cm mellem hver planterække.

Tip: Når frøet er begyndt at spire, og der er kommet små blade til syne i toppen, kan det være en fordel at tynde ud i dem, sådan at de får mere plads til at vokse på. Rødbedefrø er nemlig klyngefrø, hvilket vil sige at hvert rødbedefrø indeholder 3-4 frø.

Tip: Rødbeder tåler at vokse i både halvskygge og fuld sol, men tåler ikke frost. Så det er vigtigt at så rødbederne i efteråret, inden nattefrosten begynder.

Tip: Rødbeder skal have masser af vand, for at have de bedste voksevilkår.

Tilmeld dig Maddag 2020 her