Madspild

Spild

300 millioner kroner går til spilde, når storkøkkener kasserer tonsvis af mad. Dette svimlende beløb stammer fra en opgørelse fra den grønne tænketank Concito. De mange millioner ligger gemt flere steder i produktionen, distributionen, bestillingen osv. Det er altså ikke kun ét sted, der skal ses grundigt efter for at finde rester og dermed penge.

Tværfaglig indsats mod madspil

Siden 2008 har der generelt været en øget interesse omkring emnet madspil. Græsroden Selina Juul har med sit initiativ; forbrugerbevægelsen Stop spil af mad, fået madspil på alles læber. Men i professionel sammenhæng har der altid været fokus på at holde hus med ressourcerne.

Kost & Ernæringsforbundet adspurgte således 300 medlemmer i forhold til indsatsen omkring mindskning af madspild. 94 % af de adspurgte, svarede, at de er i gang med at minimere spildet. Udviklingen har dog gjort, at vi har oplevet at afstanden mellem produktion og slutbruger bliver større – dermed mindre opmærksomhed på individuelt tilpassede portioner.

I nogle tilfælde betyder det også, at den kostfaglige ekspertise, der skal til for at overskue, hvor meget mad brugeren skal have, ikke er til stede i bestillingsøjeblikket. Hvis indsatsen mod det enorme madspil skal effektueres, skal der altså en tværfaglig indsats til.

Initiativer i professionelle køkkener

  • Herlev Hospital forhindrer afdelingerne i at overbestille ved hjælp af it-teknik.
  • Bispebjerg Hospital sammmenholder madbestillinger med belægningstal og udsender alarm ved overbestilling.
  • Regionshospitalet Horsens har en ernæringsassistent på en afdeling, der kvalificerer bestillingerne ved at vejlede patienter og plejepersonale.
  • Hvidovre Hospital har ved at indføre ala carte begrænset spildet med en tredjedel.
  • Plejecenteret Bryggergården i København og det centrale plejehjemskøkken Åkanden i Ringkøbing-Skjern samarbejder med afdelingerne og modtagerkøkkenerne om portionsstørrelser og spild.

Hvad kan du selv gøre

  • I menuplanlægningen skal der tages stilling til, hvordan rester fremadrettet kan genanvendes i andre retter, fx som pålæg, i supper eller brød.
  • Vær opmærksom på, hvor meget målgruppen har brug for af energi. Se portionsstørrelser i bogen Kostlære – og vurdering eller på hjemmesiden www.kostforum.dk.
  • Hav styr på tørlager, fryser og køleskab. Rester og ældre produkter skal bruges før datoudløb.