Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Mænd og sundhed

Spørger du til en mands helbred, vil han formentlig svare, at han har det fantastisk – uanset om han har problemer eller ej. Mænd går også nødig til lægen, til trods for, at de har kortere levealder end kvinder og har markant overdødelighed af både kræft, diabetes og hjertekarsygdomme. Dette års udgave af den internationale Mens Health Week har derfor til hensigt at hjælpe mændene til tidligt at indse og løse deres sundhedsproblemer. Og der er fokus på krop og kost. Kampagnen afvikles fra 14. til 20. juni. Herhjemme er det Selskab for Mænds Sundhed, der står bag. Kost & Ernæringsforbundet er med i initiativgruppen bag kampagnen.

Mad skal mætte

Ifølge sundhedsinnovator Regitze Siggaard fra Mens Health’s kampagnesekretariatet er et vigtigt budskab med kampagnen, at sund mad skal være tilgængelig dér, hvor manden befinder sig.

– Manden har en positiv attitude. Han synes normalt ikke, at hans madvaner er et problem, og det er jo grundlæggende en god ting. Ulempen er et element af fornægtelse. Mænd ser sjældent deres egen overvægt, og mænd er tilbøjelige til at ’snacke’. De fristes på tankstationen af tilbud om to hapsdog og en sodavand - og tænker slet ikke på det som et måltid, siger Regitze Siggaard.

For manden er det helt afgørende at spise mad, som han finder attraktiv. Og maden er kun attraktiv, hvis den mætter. Agurkestænger og gulerodsstave har ikke rigtig appel, vurderer hun.

Ingen pegefingre

Mænd har desuden hang til kød, og det ’behov’ skal dækkes. Men både derhjemme og i kantinekøkkenet kan manden med enkle fif anspores til at spise flere grøntsager og mindre kød, mener Regitze Siggaard.

Hun oplever, at køkkener og kantiner de seneste ti år er blevet langt mere opmærksomme på de særlige problemstillinger, der vedrører mænds sundhed og udnytter, at der blandt mændene er stor motivation for at gøre noget.

Det kræver helt andre virkemidler, at få mænd til at lytte, end når indsatsen er rettet mod kvinder.

– Mænd er immune over for løftede pegefingre. Til gengæld er de lydhøre over for enkle, konkrete handlingsanvisninger, vurderer hun.

Mænd er til action

Samme erfaring har Kasper Arnskov Nielsen, professionsbachelor i ernæring og sundhed og kost- og sundhedsvejleder i Næstved Kommunes sundhedscenter.

– Mænd er ikke til at sidde i rundkreds og tale om kost og vægt. Hvis de kunne konkurrere indbyrdes om vægttab, ville de gå til makronerne. De tænder på tal, grafer og teknik og har fokus på action. De vil vide, præcis, hvad der virker, og hvis de kunne købe færdigretter, der var sunde, ville de elske den løsning.

Kasper Arnskov Nielsen samarbejder med en psykolog om kostrådgivning, og i forhold til mændene tager de udgangspunkt i, at mænd er opdraget til at spise op for at blive store og stærke.

– Mange mænd ser det som positivt at have volumen, selv hvis de har mere fedt end muskler. De læsser op på tallerkenen og tager tre gange fra buffeten. Vi arbejder på at bevidstgøre dem om at tage en mindre tallerken, at stoppe, når de er mætte, og viser dem, at rodfrugter og bønner faktisk mætter, siger Kasper Arnskov Nielsen.

App til mobilen

Pb-studerende i ernæring og sundhed, Anne Sofie Halvgaard og Michelle Skovgaard har i forbindelse med deres praktik i Kost & Ernæringsforbundet undersøgt madvanerne hos unge mænd på to erhvervsskoler. Også de har erfaret, at mænds lyst til færdigmad er stor.

Resultaterne af deres undersøgelse viser desuden, at unge mænds mad- og motionsvaner påvirkes meget af deres kammeraters, og at sundt forbindes med kedeligt.

For at fange mænds interesse har de derfor i deres forslag til, hvordan man påvirker mænds sundhedsvaner, valgt at slå på mændenes interesse for teknik. I løbet af deres praktiktid i forbundet har Anne Sofie Halvgaard og Michelle Skovgaard udviklet et koncept for en applikation til mobiltelefonen. App’en skal blandt andet rumme opskrifter på sunde udgaver af de unge mænds livretter. Og en gps til sund take away.

FAKTA

Om mænd og sundhed

• Mænd lever 4-5 år kortere end kvinder

• Mænd har overdødelighed af næsten alle sygdomme

• Mænd går 30 procent sjældnere til egen læge end kvinder

• Mænd har næsten 40 procent højere dødelighed af kræftog 16 procent større risiko for at udvikle kræft

• To ud af tre døde af hjertekarsygdom er mænd

• Der dør ca. en tredjedel flere mænd af diabetes

• To til tre gange så mange mænd begår selvmord

• 54 procent af danske mænd er overvægtige mod 39 procent af kvinderne

• 12,8 procent af mændene er storrygere mod 9 procent af kvinderne

• 13,3 procent af mændene overskrider højrisiko-grænsen for alkoholindtag mod 8 procent af kvinderne.

Kilde: Fra faktaark udarbejdet til Mens Health Week 2011 af Svend Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Selskab for mænds sundhed.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens rapport ’Mænds sundhed’ fra 2010. Del 1 beskriver mænds fysiske og psykiske sundhed. Del 2 peger på, hvilke metoder der er effektive til at fremme sundheden blandt mænd. Rapporten finder du på: www.sundmand.dk

 

Tænketank for mænd

Ulighed i sundhed er et samfundsproblem, der kun kan løses, hvis man tager afsæt i de kønsforskelle, der i øvrigt er mellem mænd og kvinder. Og det er der ikke tradition for, mener KVINFO, center for information om kvinder og køns- forskning, der derfor står bag en ny tænketank, VM, der står for Viden om mænd. Tænketanken skal samle viden om mænd og arbejde med de samfundsudfordringer, der knytter sig til drenge, mænd og maskulinitet.

– Vi har meget viden om mænd på enkeltområder – mænd og faderskab, uddannelse, arbejdsmarked, sundhed mv. Men vi ved ikke, hvordan de enkelte ting påvirker hinanden siger chefpsykolog Svend Aage Madsen, der er udpeget som formand for tænketanken. – På rigshospitalet har vi f.eks. gennem ti år samlet erfaringer om mænd og sundhed. Det er vigtigt, at blandt andet de erfaringer bruges i arbejdet for mænd og ligestilling. Tænketanken vil spille op til det mandepanel, som ligestillingsminister Lykke Friis nedsatte i marts. Tænketanken udvikler blandt andet et idekatalog med forslag til politiske indsatser og forskningsprojekter, der ser kønsproblematikken i en samfundsmæssig sammenhæng.