Mærkning af færdigpakkede fødevarer

Færdigpakkede fødevarer skal være mærket med oplysninger om varen:

Synlighed og sprogkrav

Mærkningen skal være synlig og let at læse, og må ikke kunne slettes. Mærkningsteksten skal være på dansk eller på et sprog, der kun adskiller sig meget lidt fra dansk.

Ansvar for varen

Det skal fremgå af emballagen, hvem der er ansvarlig for varen. Der skal stå navn og adresse på enten fabrikanten, pakkevirksomheden eller en forhandler inden for EU.

Hvor kommer varen fra?

Frivillig mærkning med oprindelsessted er tilladt

Varens navn

Alle fødevarer skal have et navn - en varebetegnelse - fx 'tomatpure', 'sennep' eller 'leverpostej'.

Behandlingsmåde

Til varebetegnelsen skal der knyttes oplysninger om madens særlige behandling, hvis det er nødvendigt for ikke at skabe tvivl hos forbrugerne. Eksempler på sådanne oplysninger er 'koncentreret', 'røget' og 'bagt'

Sammensætning af ingredienser

Mad, der er lavet af flere forskellige råvarer (ingredienser), skal mærkes med en såkaldt ingrediensliste. I ingredienslisten skal råvarerne stå i rækkefølge efter faldende vægt dvs. det der er mest af i varen skal stå øverst på listen. Hvis en vare er fremstillet og pakket i samme forretning, som den sælges i, er der ikke krav om en ingrediensliste, fordi man kan få de nødvendige oplysninger i butikken.

Mængden af ingredienser

Det skal angives, hvor meget varen indeholder af væsentlige ingredienser, fx hvor mange rejer, der er i rejesalaten.

Tilsætningsstoffer

Med enkelte undtagelser skal der altid oplyses om tilsætningsstoffer. Der skal både stå, hvilken kategori af tilsætningsstoffer, der er brugt, fx 'konserveringsstoffer', og tilsætningsstoffets betegnelse. Som betegnelse kan enten bruges et navn ('sorbinsyre') eller et nummer ('E 200').

Nettoindhold

Nettoindhold betyder det samlede indhold uden emballage. Fødevarer skal mærkes med nettovægt (fx 1 kg), mens flydende madvarer skal mærkes med nettorumfang (fx 1 liter).

Holdbarhedsmærkning

Datoen for varens holdbarhed skal næsten altid fremgå af færdigpakkede fødevarer - undtagelser er fødevarer som frisk frugt og grønt, vin, salt, sukker mv.

Opbevaring

Hvis madens holdbarhed er afhængig af særlige opbevaringsforhold, skal det stå på emballagen, fx 'opbevares i køleskab efter åbning'.

Brugsanvisning

Der skal være en brugsanvisning, hvis der ellers vil være risiko for, at maden ikke bliver behandlet eller tilberedt på den rigtige måde.

Små pakninger

Der er særlige regler for de såkaldte små pakninger, dvs. pakninger, hvis største overflade er mindre end 10 cm2.