Mange dagtilbud og folkeskoler åbner igen

Hvordan genåbningen kommer til at foregå hos dig, bliver i de kommende dage aftalt lokalt i din kommune, men alle skal følge et sæt af retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor er det vigtigt at du holder øje med udmeldinger fra din nærmeste leder, hvad det betyder for dig.

SUNDHEDSSTYRELSENS RETNINGSLINJER

Kost og Ernæringsforbundet understreger vigtigheden i, at genåbningen sker forsvarligt ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

MAD OG MÅLTIDER I DET FRI

Dagligdagen efter genåbningen vil formentlig betyder en masse udeliv for børnene, hvilket også giver spændende muligheder for dig som ernæringsprofessionel i forhold til mad og måltider i det fri. Følg fx med på Forbundets facebookprofil, hvor I kan inspirere hinanden i takt med at institutionerne og skoler åbner.

Forbundet opfordrer desuden medlemmer i daginstitutioner og på skoler til at være opmærksomme på mulighederne for at tilbyde en håndsrækning i forbindelse med de ekstra foranstaltninger, som skal gøres for at kunne genåbne forsvarligt. Måske du normalt er deltids-ansat, men for en periode har mulighed for at tilbyde at gå op tid i tid.

Er du til tvivl om, hvordan du skal gribe det an, så kontakt forbundet. Tag i givet fald en snak med din leder om mulighederne. Er du til tvivl om, hvordan reglerne omkring din arbejdstid er, så kontakt din TR eller forbundet.

ANDRE OPGAVER

Du skal også være opmærksom på, at den indgåede Fælleserklæring mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på det kommunale område tillader, at du i et vidt omfang kan blive pålagt andre opgaver, end du normalt løser. I så fald vil du høre fra din arbejdsgiver herom. Ring endelig ind til forbundet, hvis du har spørgsmål hertil.

Du kan læse regeringens udmelding om gradvis åbning dagtilbud og skoler her:

Du kan læse Fælleserklæringen mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på det kommunale område her:

KONTAKT OS

Kontakt forbundet i påskedagene, hvis du har akutte spørgsmål:

  • Region Nord: Marian Aagaard 21 34 20 63
  • Region Midt: Jette Nielsen 23 37 90 84
  • Region Syd: Jytte Lybech 22 57 60 59
  • Region Sjælland: Rikke Kristensen 23 37 85 07
  • Region Hovedstaden: Marianne Vilsbøll Jacobsen 26 20 25 73
  • Forbundets formand: Ghita Parry 24 25 78 03

Har du spørgsmål eller bekymringer om dine vilkår, så har forbundets sekretariatet også åben for telefonerne på: 31 63 66 00, den 7. og den 8. april kl 8.30 - 15.

Fra den 14. april gælder vores normale åbningstider igen mandag – torsdag fra kl. 8.30 – 15.00 og fredag fra kl. 8.30 – 13.30.