Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Manglende ansættelsesbevis udløser godtgørelse

  • Jeannette Ulnits  [ TEKST ] Scanpix  [ FOTO ]
    Jeannette Ulnits [ TEKST ] Scanpix [ FOTO ]

Da ernæringsteknolog Annette Petersen startede i sit nye job i Havnens Fiskehus den 14. december sidste år, var det i årets travleste måned.

Jobbeskrivelsen lød på kundebetjening i butikken og en times produktion i køkkenet af salater samt færdige sandwich og boller hver morgen. Forholdene var ikke optimale, bl.a. blev der røget tæt i frokoststuen, ved lukketid var der ikke mere varmt vand til rengøringen, og der var murren i krogene på grund af administrativt rod og manglede papirer.

Annette Petersen fik eksempelvis aldrig sit ansættelsesbevis. Men hun var dog mere overrasket over at være havnet på en arbejdsplads uden lønsedler.

− Jeg spurgte flere gange efter min lønseddel og fik mange søforklaringer blandt andet om NemID, der ikke virkede. Jeg fik bare penge ind på min konto uden at vide, hvor mange timer jeg fik løn for, hvad jeg fik i timen, hvad de satte ind til pension osv. Der var rod og kaos på en måde, jeg aldrig før har prøvet på en arbejdsplads.

Faldt i fiskeskind

Den 29. december 2015 var en ekstra travl dag på grund den forestående nytårsaften, så Annette Petersen, der stadig var ved at lære det hele at kende, pendulerede frem og tilbage mellem butikken og køkkenet efter varer. I et stresset øjeblik trådte hun i et stykke fiskeskind, gled og faldt med fuld kraft ind i en metalrullevogn, der skulle forbi i samme øjeblik. I faldet slog hun venstre albue, vred sin lænd og fik sit ene ben i klemme under metalvognen.

Tre kolleger var vidner til uheldet og fik Annette Petersen op igen, og hun genoptog arbejdet. Efter et par timer blev smerterne og kvalmen dog for meget, og trods arbejdsgiverens protester, gik Annette Petersen hjem. Dagen efter tog hun på skadestuen, og en senere MR-scanning viste ikke mindre end fem diskusprolapser i nakke og lænd.

De efterfølgende to uger var Annette Petersen kun optaget af at komme sig og tænkte ikke over, at hendes job kunne være i fare. Så hun blev overrasket, da arbejdsgiveren den 12. januar i år ringede og meddelte, at hun var fyret. Begrundelsen var, at man ikke kunne få at vide, hvornår hun ville blive raskmeldt. Den skriftlige fyreseddel kom den 16. januar − præcis en måned og to dage efter Annette Petersens første arbejdsdag.

− Jeg kontaktede kort efter forbundet, og juristen her pegede med det samme på, at jeg ikke havde fået mit ansættelsesbevis. De overtog sagen og dermed al kommunikation med arbejdsgiveren. Det var en stor lettelse.

To dages forsinkelse gav 7.500 kr.

Mindre end tre måneder senere blev sagen afgjort: Annette Petersen fik en godtgørelse på 7.500 kr. for ikke at have modtaget sit ansættelsesbevis inden for den første måned af ansættelsen.

Havnens Fiskehus anerkender ikke Annette Petersens uheld som en arbejdsskade, og trods opfordring fra forbundet har de ikke indberettet faldet til Arbejdsskadestyrelsen.

Annette Petersen er stadig sygemeldt med medicinkrævende smerter, og hun føler sig respektløst behandlet af sin tidligere arbejdsplads:

− Når sådan noget sker, tror man jo, at arbejdspladsen vil én det bedste, men sådan er det ikke altid. Forbundet skal have ros for deres arbejde, og jeg er virkelig glad for at have dem i ryggen. Jeg har for nylig fortalt min historie til en bekendt, der ikke er medlem af en fagforening, men kun en a-kasse. Jeg har lige givet hende lidt at tænke over, siger Annette Petersen.

Med støtte fra forbundet er Annette Petersens sag nu anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, hvor den er under behandling.

Sagen kort:

•  Annette Petersen ansættes som delikatesseassistent, falder i butikken og pådrager sig bl.a. fem diskusprolapser.

•  Hun sygemeldes på ubestemt tid og afskediges efter en måned og to dages ansættelse.

•  Annette Petersen har ikke modtaget en ansættelseskontrakt. Det er i strid med ansættelsesbevisloven.

•  Forbundet forhandler en godtgørelse hjem.

GUIDE

VED ANSÆTTELSE

Din arbejdsgiver skal give dig et skriftligt bevis på, at du er ansat, og det skal fremgå, på hvilke vilkår, du er ansat. Det bedste er, at vilkårene er aftalt inden, du begynder i jobbet.

Kost & Ernæringsforbundet anbefaler, at du indsender dit ansættelsesbevis til gennemsyn i forbundet, inden du skriver under.

Ansættelsesbeviset

I følge loven har en arbejdsgiver pligt til at fortælle dig, på hvilke vilkår, du er ansat, hvis du er ansat i mere end en måned og med en gennemsnitligt arbejdstid på over otte timer om ugen.

Det gøres gennem et ansættelsesbevis med alle de væsentlige vilkår for ansættelsen. Det betyder, at ansættelsesbeviset som minimum skal indeholde:

•  arbejdstid og sted

•  begyndelsestidspunkt

•  en beskrivelse af arbejdet samt titel

•  angivelse af løntrin, eventuelle tillæg, pension mv. 

•  rettigheder med hensyn til ferie og løn under ferie

•  opsigelsesvarsler

•  angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der gælder for ansættelsesforholdet

Det skal også stå i beviset, hvis man kun skal arbejde på bestemte tidspunkter på dagen, ikke skal arbejde i weekender, eller hvis der skal tages specielle hensyn.

Info:

Du kan se et eksempel på et ansættelsesbevis og forbundets kommentarer på hjemmesiden:
www.kost.dk/alt-om-ansaettelsesbeviset

Se loven her:
www.retsinformation.dk − søg ‘ansættelsesbevisloven’

Kontakt:

Forhandlingsafdelingen
Kost & Ernæringsforbundet
post@kost.dk
31 63 66 00

Om arbejdsskader
Se Kost, Ernæring & sundhed nr. 2, 2014
www.kost.dk/kost-ernaering-sundhed022014