Marianne med i FTF’s Lederråd

Det nye Lederråd skal blandt andet bidrage til at styrke ledernes position i den private og offentlige sektor, det skal rådgive forretningsudvalget i FTF og udvikle FTF’s lederpolitik.

Marianne Vilsbøll Jacobsen, der er ledende økonoma hos Plejecentret Strandmarkshave i Hvidovre, er udpeget af Hovedbestyrelsen som repræsentant for lederne i Kost & Ernæringsforbundet. Og hun er glad for det nye lederråd.

- Det er rigtig fint, at vi nu får samlet lederne på tværs af FTF, så vi kan udvikle fremtidens lederopgave i både den offentlige og den private sektor. Lederrådet kan være med til at gøre os stærkere som ledere, fordi vi får et forum til at udveksle erfaringer og lære af hinanden, siger Marianne Vilsbøll Jacobsen. Hun ser blandt andet frem til mere fokus på ledernes vilkår og psykiske arbejdsmiljø.

- Ofte er der fokus på medarbejderne, når vi taler psykisk arbejdsmiljø. Det er godt og rigtigt, men måske bliver lederne glemt lidt i de debatter. Og det er synd, for ledernes trivsel betyder jo ikke kun noget for den enkelte leder, men også for de medarbejdere, man er leder for, mener hun.

Formand og forretningsudvalg på plads

En af Lederrådets første opgaver var at vælge en formand og et forretningsudvalg. Formanden blev Claus Hjortdal, der også er formand for Skolelederforeningen.

- Jeg er glad og stolt over den tillid, der er vist mig i forhold til at repræsentere de godt 30.000 ledere i FTF. Sammen med det nye råd og forretningsudvalg for Lederrådet vil vi gøre alt, hvad vi kan for at styrke lederarbejdet i FTF, siger Claus Hjortdal til ftf.dk og fortsætter:

- Lederne står overfor en række udfordringer. Det drejer sig om alt fra ledernes eget psykiske arbejdsmiljø, styringsdagsordenen, tillidsdagsordenen og ledelsestilgangen i fusionsprojektet mellem FTF og LO.

I den kommende tid skal Lederrådet samles og diskutere en række forskellige temaer frem mod FTF’s kongres i november.

Resten af medlemmerne af lederrådets forretningsudvalg er:

 • Sanne Lorentzen, formand for Lederforeningen i BUPL
 • Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
 • Anders Fløjborg, formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening
 • Michael Agerbæk, formand for Politilederforeningen

FAKTA

FTF’s Lederråd

 • FTF’s Lederråd består af ledere, som er valgt i en af FTF’s medlemsorganisationer, eller deres sektioner/foreninger. De organisationer, som ikke har en egentlig lederforening, -fraktion mv., kan udpege en leder til at repræsentere den pågældende medlemsorganisations ledere i Lederrådet.
 • Kost & Ernæringsforbundets hovedbestyrelse har udpeget Marianne Vilsbøll Jacobsen som sin repræsentant.
 • Lederrådet skal aktivt deltage i ledelses- og styringsperspektiver i både den offentlige og private sektor og sikre, at relevante ledelsesmæssige perspektiver - både tværgående og i forhold til de enkelte sektorer - inddrages i FTF’s politiske indsatser.
 • Lederrådets formand og fire medlemmer af FU er valgt for en to-årig periode.
 • Formanden for Lederrådet inviteres med til møder i FTF's forretningsudvalg, hvor specifikke lederspørgsmål er på dagsorden.
 • Derudover inviteres Lederrådets formand samt en repræsentant for Lederrådet en gang om året til møde med FU for at drøfte udviklingen i lederarbejdet i FTF.
 • Lederrådet kan indstille til og rådgive FTF's forretningsudvalg i forhold til forskellige indsatser.
 • FTF skal understøtte den ledelsesfaglige dagsorden samt yde professionel lederrådgivning til medlemsorganisationerne og deres ledersektioner/-fraktioner.
 • Derudover skal FTF sikre gode rammebetingelser, herunder uddannelsesmuligheder, for lederne, og have fokus på ledernes arbejdsmiljø og ledelsesrum, ligesom FTF skal identificere ledernes kernekompetencer på det offentlige og private arbejdsmarked.

 

Kilde