Masteruddannelse

Masteruddannelserne indeholder 4 moduler, hvoraf det sidste består i at udarbejde en masterafhandling, et speciale. Masteruddannelserne tages typisk på Universiteter og Handelshøjskoler og er ofte tilrettelagt som deltidsstudium, men nogle kan gennemføres som fuldtidsstudium.

Man kan vælge at gennemføre et eller flere enkeltmoduler på en masteruddannelse. Et modul strækker sig over et semester og er typisk tilrettelagt som et halvtidsstudium. Uddannelsen har typisk et omfang på 60 ETCS-point.

Studietid

Mange vælger at bruge mere end normeret tid på studiet. Man har nemlig mulighed for at lægge sin eksamen et halvt år efter, at semesteret er afsluttet. På den måde får man mere tid til at fordybe sig i studiet. Universitet og Handelshøjskoler udbyder også dele af de ordinære kandidatuddannelser som enkeltfag eller tompladsordninger.