Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov  [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Med udsigt til pension

 • Thomas B. Knudsen, PKA [ TEKST ] | Scanpix [ FOTO ]
  Thomas B. Knudsen, PKA [ TEKST ] | Scanpix [ FOTO ]

Hvis du ønsker økonomisk råderum og frihed til at udforske verden, når du går på pension, ja, så er det en god idé at kigge på din pensionsopsparing, allerede når du får dit første job.

Selvom pension kan virke både kompliceret og uoverskueligt, så er der ganske få ting, som du skal tage stilling til for at sikre dig en fremtid med stabile økonomiske forhold og frihed til at opleve verden.

Pension til og for livet

For at have en tilstrækkelig pension skal dine samlede pensionsudbetalinger fra PKA, ATP og folkepensionen tilsammen være på 70-80 procent af den løn, som du har ved pensionering. Det kaldes for din dækningsgrad.  

Hvis du skal ramme en dækningsgrad på 70-80 procent, er det forskelligt, hvor meget du skal indbetale til pensionen af din samlede fuldtidsløn hvert år. Det er nemlig afhængigt af, hvornår du begynder at indbetale, og din alder, når du går på pension. Hvis du er født efter 1967 forventes din folkepensionsalder at være 69 år. Men det vedtages først endeligt af Folketinget i løbet af 2015.

Starter du med at indbetale som 25-årig, skal der indbetales 15 procent af din fuldtidsløn hvert år, indtil du fylder 69 år.

Starter du med at indbetale som 30-årig, skal der indbetales 17 procent af din fuldtidsløn hvert år, indtil du fylder 69.

Starter du først med at indbetale som 35-årig, skal der indbetales 20 procent af din fuldtidsløn hvert år, indtil du er 69.

Start tidligt

Som pensionssystemet er skruet sammen i dag, så får du suppleret din egen pensionsopsparing med ATP, du får folkepensionens grundbeløb, og du får måske en række tillæg og sociale ydelser. Tillæg og sociale ydelser er dog alle sammen afhængige af det politiske system, og om det offentlige har det fornødne økonomiske råderum, når du går på pension som 69-årig.

Jo tidligere du starter med at indbetale til pensionen, desto mere får du ud af dine indbetalinger i sidste ende, fordi dine bidrag bliver forrentet over længere tid. I perioden fra de får deres første job, til de f.eks. køber hus eller får børn, er der mange, der har luft i økonomien til at indbetale lidt ekstra til pensionen.   

I PKA har vi opstillet fire eksempler på den pension, som du kan forvente at få udbetalt årligt, når du går på pension som 69-årig, se ovenfor. Eksemplerne viser også, at det bedre kan betale sig at indbetale ekstra til pensionen som ung, end når du kommer op i årene.

FAKTA
 

PKA: om pension 

PKA (Pensionskassernes administration) har skrevet to artikler til Kost, ernæring & sundhed. 

Første artikel i dette blad er en opfordring til tidligt at overveje din pensionsopsparing for at opnå en god økonomi, når du går på pension. Den viser også, hvad det kan betyde for pensionen at arbejde på deltid fremfor på fuld tid.

Anden artikel i et kommende blad handler om muligheden for at få udbetalt delpension, hvis du vil fortsætte med at arbejde, når du er gået på pension, eller sætte pensionen på pause for at vende tilbage til arbejdet i en periode. 

 

FAKTA
 

Sådan forbedrer du pensionen

 1. Få din arbejdsgiver til at hæve pensionsindbetalingen over din løn til 15-20 procent, afhængigt af din alder. Alle indbetalinger er her fuldt fradragsberettigede.
 2. Opret en supplerende pensionsopsparing, som er en ratepension, og vælg selv, hvor meget du indbetaler. Der er fuldt fradrag på indbetalinger til ratepension på op til 51.700 kr. om året.
 3. Indbetal til alderssum. Der er ingen fradrag ved indbetaling, men udbetalingen er skattefri, og den modregnes ikke i f.eks. efterlønsudbetaling. Du kan højst indbetale 28.600 kr. om året.
 4. Saml dine opsparinger. Har du småpensioner stående hos andre pensionsselskaber, er det en god idé at samle dem ét sted. PKA tager ikke betaling for at modtage pensioner. Vær dog opmærksom på, at nogle selskaber tager gebyr for at flytte din pension til PKA. 

Tilstrækkelig alderspension

 • Tilstrækkelig alderspension defineres ved, at udbetalingerne fra dine samlede pensionsopsparinger, ATP og folkepensionen er på 70-80 procent af den løn, du får, når du pensioneres.
 • For at få en tilstrækkelig pension skal du i 44 år arbejde fuldtid og indbetale minimum 15 procent af din fulde løn til pension.

Pensionsoversigt

 • Pensionen er afhængig af, hvor meget du sparer op, og hvor længe pensionen forventes at skulle udbetales. Alderspensionen er livsvarig, og jo tidligere du går på pension, desto flere år skal opsparingen fordeles over.
 • Indbetalingernes størrelse (både overenskomstaftalte og egne indbetalinger) har stor betydning. Perioder med deltid eller perioder uden for arbejdsmarkedet mindsker indbetalingen og dermed pensionen, medmindre du selv vælger at indbetale de manglende pensionsbidrag.
 • Vælger du at udsætte pensioneringen, stiger pensionsopsparingen, og når den samtidigt skal udbetales over færre år, bliver den højere.
 • På pka.dk kan du beregne konsekvenserne af dette på baggrund af egne data (login).

www.pka.dk − se ‘pensionsoverblik’ og ‘det får du i pension’