Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Medarbejderne bestemmer selv

Siden januar i år har fem ernæringsassisten-ter og to økonomaer på Seniorcenter Rosenlund på frivillig basis arbejdet efter et vagtskema, der bygger på deres egne ønsker frem for kun at tage udgangspunkt i kravene til produktionen. Resultatet er større ansvarlighed og bedre rutiner, vurderer økonoma og tillidsrepræsentant Susie Pedersen. Efter sommerferien får alle medarbejdere i køkkenet større indflydelse på egne vagter.

− At lade os medarbejdere selv ønske vagter har givet den enkelte bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejde og har samtidig banet vej for nye rutiner i køkkenet. Og de har både øget kvaliteten og mindsket arbejdspresset, siger Susie Pedersen.

Ordningen, som har fået navnet ’friplan’, er blevet til med hjælp fra Kost & Ernæringsforbundets TR- og arbejdmarkedskonsulent Jorge Bombaci. Han foreslog Susie Pedersen som forsøg at planlægge vagter ud fra personalets ønsker. Sammen udviklede de en ramme for forsøget, som serviceleder Eva Beierholm Bendtsen sagde ja til. Medarbejderne fik et skema for otte uger, hvor de frit kunne ønske mødetider inden for tidsrummet klokken seks om morgenen og klokken 17 om eftermiddagen. De kunne også selv foreslå, hvornår de ville afspadsere og holde ferie, og hvilke helligdage de ville arbejde.

Flere møder tidligt

Ønskerne viste sig at afvige en del fra den hidtidige praksis.

Flere vil gerne møde tidligere om morgenen end klokken syv, der tidligere var fælles mødetid. Der er også mange, der ønsker at gå tidligt fredag.

Det har indtil nu været muligt at opfylde alle medarbejderes ønsker, fortæller Susie Pedersen.

− Fredag forbereder vi til weekenden, hvor der ikke er så meget personale, så det kræver mere planlægning at lade flere gå tidligt. Men hidtil er det lykkedes, fordi alle udviser større fleksibilitet. Der er også flere nu, der møder klokken seks eller halv syv. Det har frigivet tid om morgnen, og vi har revurderet og ændret nogle arbejdsrutiner, så arbejdspresset er mindre og kvaliteten højere.

En enkelt medarbejder ønskede at møde klokken 11 om formiddagen, men afstod selv fra sit ønske efter at have prøvet det og efter en dialog med Susie Pedersen om, at så mange timer alene i køkkenet kan skade ens egen oplevelse af at indgå i et arbejdsfællesskab.

Større ansvarlighed

Efter sommerferien får de øvrige kolleger i køkke- net tilbud om at være med i friplanordningen. Og Susie Pedersen anbefaler uden tøven andre køkkener at forsøge sig med planlægning udfra medarbejdernes ønsker.

− At få indflydelse på egen vagtplan har gjort medarbejderne endnu mere fleksible og ansvarlige for egne opgaver. Ingen går, før de er færdige, eller opgaven er overleveret til en kollega, vurderer Susie Pedersen og Eva Beierholm Bendtsen.

I starten tog det lidt længere tid at koordinere vagterne. Men nu, hvor systemet kører, oplever ledelsen og Susie Pedersen ikke, at der er nævneværdigt merarbejde ved det.

I sommerferieperioden kan planlægningen måske blive en udfordring, forudser Susie Pedersen. Men hun er fortrøstningsfuld og tror, det nok skal lade sig gøre i et samarbejde med kollegerne.

SAGEN KORT

Medarbejderne vælger selv: arbejdstid, afspadsering og ferie
Mødetider mellem kl. 6 og 17, 

Det kræver: mere planlægning, større fleksibilitet

Det har givet: nye rutiner, mindre arbejdspres, bedre kvalitet

 

GUIDE

TIL ARBEJDSTID
OG FRITID
ARTIKEL: Mette Jensen [ t e k s t ]

Drop striden om mødetid og fritid

Det betaler sig af og til at se rutinerne efter i sømmene. Kan opgaverne fordeles anderledes. Eller løses på et andet tidspunkt.

Mødetider, der skaber kaos i den ene familie, passer måske som fod i hose i kollegaens hverdag. Derfor er det en god ide at tale sig tilrette, når mødetider, ferie og fritid skal planlægges.

FAKTA

Om lokale aftaler

’Friplan’ er et eksempel på den mulighed, der er for at indgå en lokal aftale mellem arbejdsgiver og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads om arbejdstidsplanlægning. Aftalen indgås mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen.

Friplan på Seniorcenter Rosenlund:

Interesserede kan kontakte Susie Pedersen og høre mere: susspe@gladsaxe.dk

Om ferie

Også når det gælder ferie er det vigtigste at tale sig til rette. Derud- over skal såvel ferieloven og den overenskomstmæssige ferieaftale overholdes:

”Arbejdsgiveren fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår ferien skal holdes. arbejdsgiverens skal under hensyntagen til arbejdets udførelse så vidt muligt imøde- komme den ansattes ønsker, herunder ønsket om, at hovedferien holdes i den ansattes barns skole- sommerferie.”
Kilde: Ferieloven §15

I regioner og kommuner:
www.sundhedskartellet.dk − søg ’ferieaftale’

På statens område:
www.perst.dk - søg 'ferievejledning

INFO

i Kost & Ernæringsforbundet kan du få rådgivning. Kontakt forhandlingsafdelingen: post@kost.dk

Læs om arbejdstidsaftaler:
www.kost.dk/overenskomst

Læs om arbejdstidsplanlægning: www.ftf.dk − søg ’nyheder ’18. maj

UDNYT RESSOURCERNE

Formand for Kost & Ernæringsforbundet opfordrer lederne til at overlade ansvaret til de medarbejdere, som har kompetence til at påtage sig det.

− Det gælder om at gribe chancen og involvere engagerede medarbejdere. Det er en gave til ledelsen, at medarbejderne har lyst til at påtage sig ansvaret for fordeling af mødetid og arbejdstid. Det ypperste er, at alle bliver tilfredse.

− I øvrigt ser jeg det som et udtryk for, at samarbejdsklimaet er i top, siger Ghita Parry.