Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Medarbejderne vokser med indflydelsen

  • Tina Juul Rasmussen [ t e k s t ] │ Kissen Møller Hansen [ f o t o ]

Siden jeg tog uddannelsen som økonoma, har jeg vidst, at jeg ville være leder. Det, som driver mig i jobbet, er at kunne udvikle en organisation i den rigtige retning. For mig handler det om, at vi i fællesskab kan løse kernopgaverne med høj faglig kvalitet, og hvor den enkelte medarbejder har indflydelse på sit eget arbejde.

Mona Carøe Jensen er cheføkonoma på Regionshospitalet i Randers, som tæller 50 ansatte i kantine, diætkontor og centralkøkken med eget bageri, slagteri og en udstrakt grad af økologi, hvor maden tilberedes fra bunden af friske råvarer.
Noget af det første, Mona Carøe Jensen gik i gang med som ny leder i 2009, var at indføre medstyrende teams og Lean.
− Det har altid tiltalt mig at uddelegere ansvar og vise tillid, fordi jeg kan se, hvordan medarbejderne vokser, når de får indflydelse og kan se en sammenhæng mellem det, de laver, og det færdige produkt. Det ejerskab og den faglige stolthed, de føler i vores måde at arbejde på i køkkenet, gør, at de oplever at gøre en forskel. Og som leder er det min rolle og opgave at  skabe rammerne for, at det kan lade sig gøre. Fordi det vi gør, gør en forskel for patienterne!

Team giver udvikling

I forlængelse af den tillid og indflydelse, Mona Carøe lægger vægt på at vise sine medarbejdere, følger også en værdi om retfærdighed.
− Vi har gennemgået en stor forandringsproces i organisationen, hvor det er vigtigt at høre og involvere medarbejderne − det giver en følelse af retfærdighed, at man bliver taget alvorligt.
Og endelig vægter cheføkonomaen også muligheden for kompetenceudvikling. 
− Vi har jo både kokke, bagere, slagtere, økonomaer, ernæringsassistenter og hospitals- og kantinemedhjælpere ansat. De går sammen i teams og lærer af hinanden, når de får kendskab til hinandens arbejdsopgaver.

Udvikling tager tid

Som en del af hospitalets topledelse er det strategier, innovation og implementering af beslutninger, som fylder til hverdag på Mona Carøe Jensens skrivebord. Når det gælder hendes egen lederudvikling, lægger Mona Carøe Jensen vægt på at følge med tiden − og lade det afspejle sig i arbejdspladsens værdier og måder at gøre tingene på. De dage, hvor de offentlige køkkener kunne halte fem-ti år efter udviklingen i samfundet, er for længst forbi.
− Medarbejderne stiller større krav til os som ledere, og vi til dem. Vi kan se deres voksende engagement i de arbejdsklimamålinger, vi laver. Og det kræver, at jeg hele tiden udvikler mig − mit netværk, mine kompetencer. Derfor har jeg for eksempel taget en diplomuddannelse i ledelse. For selvom det måske lyder nemt, tager det tid at udvikle en organisation og gøre alle omstillingsparate. Og det synes jeg, vi har opnået.

Hospitalsdirektøren ser køkkenet som en rollemodel

Thomas Patzyj, hospitalsdirektør på Randers Regionshospital, mener, at køkkenet markerer sig tydeligt i betydningen af både den patient- og den personalerettede kost. 
− Ernæring er en vigtig del af patientplejen, og kostens sammensætning, præsentationen af den samt muligheden for mellemmåltider er særdeles vigtigt − og en hjertesag for køkkenet, som også yder vejledning til de øvrige kliniske afdelinger. Samtidig skal køkkenet også tilbyde de ca. 1.800 ansatte og studerende mulighed for god, sund og billig mad, da kantinen ikke modtager økonomisk støtte. Her producerer og sælger de en helt anden kost. Så køkkenet som afdeling har en væsentlig betydning i hospitalets daglige drift − og er båret af en visionær tilgang.
− Samtidig udfordres køkkenet økonomisk, fordi indlagte patientforløb er omlagt til ambulante, og det reducerer behovet for mad. Derfor har køkkenet løbende arbejdet med blandt andet Lean og nye organisationsformer. Også her deler Mona sin viden og erfaring med de øvrige afdelinger på hospitalet. Så − ved mod og dygtighed videreudvikles ernæringssiden, samtidig med at driftssiden optimeres yderligere. Og rollemodeller er gode at have i en tid, hvor ressourcerne er og fortsat vil være knappe. Sådan en rollemodel er køkkenet, siger Thomas Patzyj.
 

FAKTA

 

Mestre i mad og sundhed

Kost & Ernæringsforbundet har undersøgt kost-, ernærings- og sundhedsfagliges arbejdsfelter.
Undersøgelsen kortlægger fire felter: behandling og vejledning, ledelse, sundhedsfremme og forebyggelse og professionel forplejning.
Fagbladet interviewer et medlem fra hvert
felt. Denne gang en leder.

Professionsrapporten − kan du læse på
hjemmesiden.
www.kost.dk

 

BLÅ BLOK

 

Mona Carøe Jensen

47 år
Ernæringsassistent i 1985. Økonoma i 1991 efter nogle år på sygehus og plejehjem.
Økonoma og siden leder på Områdecenter Møllevang. Tog sideløbende en merkonomuddannelse.
Økonoma på Rosengården i Rosenholm Kommune. Fra 2007 leder af alle køkkenerne i Syddjurs Kommune. Siden 2009 leder på Regionshospitalet i Randers og diplomuddannet i ledelse i 2012.

MINE VIGTIGSTE  ARBEJDSREDSKABER

 

ØKONOMISTYRINGSSYSTEMET INFO RM:
I disse år, hvor vi har stor fokus på økonomi, bruger jeg rigtig meget tid på økonomistyring, og her er Info RM et rigtig godt hjælpeværktøj.  

LEAN:
Det har vi fokus på som ledelse, fordi vi arbejder med begrebet “uforstyrret produktion”, som handler om at ensrette og skabe flow i produktionen. Det har blandet andet betydet, at vi har analyseret og ændret vores menukoncept. 

SYSTEM TIL ARBEJDSPLADSVURDERING (APV):
Som leder er jeg også sikkerhedsansvarlig, og i vores system kan medarbejderne gå ind og udfylde APV, hvorfra jeg kan lave analyser. Det gør systemet vigtigt for mig. 

DEN DANSKE KVALITETSMODEL:
Den ligger i e-doc (elektronisk, red.) og rummer alle retningslinjer, handleplaner og krav, vi skal leve op til i køkkenet, samt funktionsbeskrivelser og vores egenkontrol − og er derfor meget vigtig.