Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov  [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Medlemmerne bestemmer

 • Mette Jensen [ TEKST ] | Carsten Bundsgaard [ FOTO ]
  Mette Jensen [ TEKST ] | Carsten Bundsgaard [ FOTO ]

Et godt forslag. Modigt. Demokratisk − kaldte de kongresdelegerede den nye politisk struktur, der giver alle medlemmer indflydelse på udviklingen blandt andet på generalforsamlingen og gennem flere fagråd.

Strukturen tager afsæt i, at der i dag er flere uddannelser repræsenteret i forbundet end tidligere, og der kommer hele tiden nye arbejdsfelter til.

− Vores medlemmer fordeler sig på mange medlemsgrupper og uddannelsesniveauer og har forskellige tilgange til professionen. Den mangfoldighed skal forbundet afspejle. Og selv om vi måske ikke altid tror det, så er der mere, der binder sammen, end der skiller. Vi arbejder alle med kost, ernæring og sundhed på en eller anden måde, sagde Ghita Parry.

− I hovedbestyrelsen er vi desuden overbeviste om, at alle gerne vil bidrage til fællesskabet, det er et grundlæggende træk ved vores profession, og det giver hovedbestyrelsen nu plads til. Samtidig er både verden og viden blevet demokratiseret og individualiseret. Vi har langt lettere adgang til viden og til at dele viden. Det skal vi udnytte i forbundet.

Demokratiske fagråd

I den nye struktur har hovedbestyrelsen derfor lagt op til etablering af en række fagråd, hvor medlemmerne kan mødes om projekter, for at videndele og erfaringsudveksle.

− Vi ved, at der er masser af medlemmer, der går rundt med gode ideer, engagement og viden, som vi ikke udnytter. Det er spild. Og det vil vi gøre noget ved, sagde repræsentant for eleverne i hovedbestyrelsen, Charlotte Heijkoop.

− Jeg kommer selv fra en højskole. Her er fællesskabet i højsædet. Det skal det også være i fagrådene. Her kan vi udnytte, at vi alle sammen gør vores bedste for at gøre det godt for andre. Vi hører desuden hele tiden, at vi skal være forandringsparate, og det er vi. Ved at smage lidt på ordene kom jeg frem til, at der også er noget andet, vi skal være, nemlig forundringsparate − det mener jeg også, fagrådene kan inspirere til.

Videndeling på alle niveauer

− Vi vil gerne have mere fokus på faget og vide, hvor det er på vej hen. Den bedste måde at få det på, er ved at have god kontakt med dem, der står med hænderne i bolledejen, supplerede de studerendes repræsentant, Mona Søby Jensen, og beskrev fagrådene som dynamiske, et sted at engagere sig for en kortere eller længere periode, og en mulighed for at arbejde med det, man brænder for og har særlig viden om.

Marianne Vilsbøll, delegeret fra Region Hovedstaden, ville vide mere om fagrådene. Hvor kommer emnerne fra, og hvordan skal rådene mødes, spurgte hun og foreslog samtidig en evaluering af fagrådene.

− Vi håber, at ildsjælene kommer med emnerne selv, de skal opstå op omkring det, medlemmerne arbejder med, sagde Charlotte Heijkoop. Og der er i princippet ingen grænser for, hvor mange emner der kan være i spil.

− Når man vil have et projekt op at stå i fagrådet, fortsatte Mona Søby, fortæller man sekretariatet, hvad man vil arbejde med, så kan de eventuelt formidle kontakt til andre, der brænder for det samme. Man kan også diskutere, hvad der er brug for af midler, for hovedbestyrelsen har bundet penge i halen på fagrådene og kan afsætte ressourcer til de enkelte projekter, tilføjede hun.

− Med hensyn til mødestruktur forestiller vi os, at fagrådene mødes over nettet, men intet er fintænkt endnu.

Det vil det blive i løbet af oktober, hvor hovedbestyrelsen sætter rammerne for fagrådene.

− Så lad os komme i gang! Opfordrede kongresdelegerede, Mary Ann Sørensen. Mens en anden tilføjede: Det kan jo starte med snakken i kaffepausen.

Mere medlemsdemokrati

− Andre organisationer flytter demokratiet væk fra medlemmerne. Vi har valgt at rykke det tættere på, for forbundet er medlemmernes. Vi tror, medlemmerne vil det her. Og det har I bekræftet. Det siger vi tak for! Lød det fra en stolt og glad formand, der tilføjede:

− Vi er forandringsparate − og forundringsparate.

FAKTA
 

Den nye struktur er trådt i kraft

 • Hovedbestyrelsen udvides fra 12 til 13 medlemmer.
 • Foruden formanden vælges også en næstformand af og blandt alle medlemmer.
 • De fem regionsformænd vælges fortsat af og blandt medlemmerne i de fem regioner.
 • Fem medlemmer vælges af og blandt alle medlemmer
 • En elev eller studerende vælges af og blandt alle elever og studerende.
 • Regionsbestyrelserne udvides med et medlem.
 • Generalforsamlingen afløser kongressen. På generalforsamlingen har alle medlemmer indflydelse på, hvad der skal arbejdes med, og hvordan strategien skal være.
 • Der holdes generalforsamling hvert tredje år.

'Alle medlemmer' betyder alle undtagen passive, herunder pensionister og efterlønnere.

Fagrådene etableres

 • Rammerne lægges af hovedbestyrelsen i oktober.
 • Ressourcer til de projekter, der foreslås af fagrådene, bevilges af hovedbestyrelsen.
 • Hovedbestyrelsen kan etablere eller nedlægge fagråd mellem generalforsamlingerne.

Læs mere

www.kost.dk/kongres15

Kost, ernæring & sundhed 7/15

www.kost.dk/et-levende-demokrati

 

Marian Aagaard

regionsformand i Region Nordjylland

Fagrådene skal gøre os synlige

− Mens andre organisationer decentraliserer, går vi den modsatte vej. Når jeg taler med kolleger, synes de, vi er modige. Hvad nu, hvis der kommer flere tusinde medlemmer til generalforsamlingen, og økonomien løber løbsk, spørger de? Men vi finder en løsning. Vi har tillid til, at det er denne vej, vi skal i et moderne samfund. Så ja, vi føler os også modige.

− Vi har fået så mange medlemmer med nye roller, nye fagligheder. Dem skal vi rumme. Vi har desuden tillid til, at medlemmerne ved, hvad de vil, og det er vores opgave at følge med dem.

− Jeg tror, at fagrådene vil være med til at skabe større synlighed for forbundet. Det bliver aktive råd, der vil være synlige i landskabet, og det, de laver, skal publiceres og komme andre til gavn.

− I stedet for at opfinde små dybe tallerkner igen og igen på arbejdspladserne, så vil fagrådene være en måde at dele den viden, som ligger hos os hver især. Meget er i gang, men der er også meget, der fortsat ligger skuffen. Det skal ud at virke! 

Jette Nielsen

regionsformand i Region Midtjylland

Næstformand skal også gå med de politiske budskaber

− Det er vigtigt at give plads til demokratiet, og derfor skal alle kunne stille op til næstformandsposten. Det skal ikke være hovedbestyrelsen, der udpeger en næstformand. Næstformanden skal desuden have et honorar. Så må vi se, om honoraret passer, som de delegerede spurgte til på kongressen. Det vil afhænge af, hvilke opgaver der kommer.

− Som formand kan man ikke være to steder på en gang, så næstformanden skal kunne træde i formandens sted. Så ja, det er en praktisk foranstaltning, men også en politisk. Næstformanden er sparringspartner for formanden. Og det er godt, at der er flere, der kan gå i byen med de samme politiske budskaber fra forbundet, så når de længere ud, og det kan være en fordel, at de bæres frem af to forskellige personligheder.

Ulla Rosenfeldt

regionsformand Region Syddanmark 

Godt for vores demokrati

− Jeg har fundet de guldrandede papirer fra Kongressen i 2010 og 2013, hvor Region Syddanmark har stillet forslag om, at Kost & Ernæringsforbundet skal være en mere demokratisk fagforening, en forening, hvor man også kan være medlem af hovedbestyrelsen, selvom man ikke er tillidsrepræsentant, leder eller regionsformand. Vores ambition med forslaget var også, at hovedbestyrelsen ikke skulle være væsentligt større, for det ville bringe omkostninger i spil, og jeg er stadig af samme mening: Godt for vores demokrati. Godt for vores kontingent − der ikke stiger!

Michael Allerup Nielsen

køkkenchef, Herlev og Gentofte Hospital, repræsenterer lederne i hovedbestyrelsen 

Engagementet er det afgørende

− Vi har fjernet de øremærkede pladser i hovedbestyrelsen. Der skal ikke længere vælges repræsentanter for tillidsrepræsentanter og ledere. Det er alene engagementet og initiativet til at arbejde for forbundet, der er det afgørende, ikke en stilling eller en særlig position. Det giver god mening, synes jeg, og det er med til at udvide demokratiet, at fem medlemmer nu vælges af og blandt alle medlemmer. I øvrigt er er andre fora, hvor f.eks. tillidsrepræsentanten kan varetage sine og kollegernes interesser.  

− Vi har beholdt én øremærket plads til en elev eller studerende, for at sikre, at de, der er under uddannelse, har et synspunkt i hovedbestyrelsen.