Relateret indhold

Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse
Mette Jensen   [ TEKST ] iStock [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Høj på tilfredshed
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Henrik Frydkjær [ FOTO ]
Fagbladsartikel 15/12/2020 Her er borgerne i sikre hænder

Medlemmerne sender forbundet i en ny retning

  • Mette Jensen  [ TEKST ] Claus Haagensen  [ FOTO ]
    Mette Jensen [ TEKST ] Claus Haagensen [ FOTO ]

− Hvis man skal videre, må man efterlade noget, sagde Kost & Ernæringsforbundet formand, Ghita Parry. Og det har vi gjort. Vi har efterladt en fagforening, hvor det var de få, der bestemte for de mange. Og de samme der blev valgt til alting. Hvor debat og demokrati mest var fine ord på papiret.

Den epoke sluttede i efteråret med vedtagelsen af den nye struktur. Og derfor var der den 28. maj lagt op til en generalforsamling, hvor de medlemmer, der valgte at deltage, skulle tage stilling til et helt nyt værdigrundlag, en vision og en mission, som hovedbestyrelsen præsenterede dem for.

Et nyt værdigrundlag

Visionen er, at 'Kost & Ernæringsforbundet er professionsfællesskabet for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige’. Visionen fortæller, hvor forbundet skal hen. Men for at nå dertil er der en række ambitioner, der skal indfris. Ikke mindst de politiske, sagde Ghita Parry.

De politiske ambitioner går ud på at præge samfundets beslutninger, sikre at professionen udvikler sig på et veldokumenteret grundlag og støtter borgernes behov. Og selvfølgelig også at sikre job og karrieremuligheder til medlemmerne sammen med attraktive arbejdspladser, løn- og ansættelsesforhold. 

− Ambitionerne skal omsættes til ‘dynamiske strategier og målbare mål’, tilføjede formanden. Det kan være at arbejde for at rekruttere endnu flere medlemmer. Blive endnu mere synlige. Og for alvor sætte mad- og måltidsdagsordenen.

Feedback fra medlemmerne

Værdigrundlaget blev fulgt op af medlemmer, der satte fokus på rekrutteringsgrundlag og særlige indsatser.

− I min hverdag hører jeg fra potentielle medlemmer, at de ikke synes, de hører til i forbundet, og at de, når de spørger, ikke får den hjælp, de har brug for. Kan vi diskutere, hvad der går galt, spurgte Karina Graff Rossen, Institut for idræt og ernæring.

Og Anja Fordsmann, Dansk Psykologforening, efterlyste en større indsats for de privatansatte.

Der var også en anbefaling fra Helle Christensen, næstformand i Region Sjælland, der opfordrede til at følge den aktuelle udvikling i samarbejdet mellem regioner og kommuner.

−  Jeg kan se muligheder for flere job til os, hvis vi er med til at præge den udvikling, der er i gang, sagde hun.

Alle opfordringer blev imødekommet af forbundets formand. Og forbundets værdigrundlag blev vedtaget (se fakta).

Ny medlemsstruktur

Det samme gjorde hovedbestyrelsens forslag til en ny medlemsstruktur, der inviterer en ny type medlemmer indenfor i forbundet. Kost & Ernæringsforbundet skal ikke længere alene være professionsfællesskab for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige, men også rumme dem, der deler interesser med forbundet og ønsker at være en del af det faglige fællesskab.

− Det kan være dem, der ikke har en af vores uddannelser, men arbejder i professionen eller har tværfaglige funktioner og samarbejder med os. Det kan f.eks. være en kræftsygeplejerske, der arbejder som ernæringsnøgleperson og kan se fordelen i et fagligt fællesskab med os, forklarede næstformand Michael Allerup Nielsen.

− Vi vil give dem mulighed for at få god viden via vores medier og arrangementer, men ikke adgang til juridisk bistand eller rådgivning. De er ikke valgbare og har ikke stemmeret, understregede han.

Et andet element i den nye medlemsstruktur er, at også virksomheder tilbydes et medlemskab og dermed en faglig tilknytning til professionsfællesskabet.

Michael Allerup Nielsen aflivede medlemmernes bekymring ved at understrege, at hovedbestyrelsen vil se kritisk på de nye medlemskaber og sikre, at de ikke vil omfatte hverken ‘kostvejledere uden anerkendte uddannelser’ eller ‘gule fagforeninger’.

Elever og studerende i hovedbestyrelsen

Blandt de mange forslag til vedtægtsændringer stillede Anne Thøgersen Damsø et forslag, der ville betyde, at elever og studerende alene kan stille op til den plads, der er øremærket til dem, og ikke til andre pladser i hovedbestyrelsen.

Forslaget fik ikke opbakning af et flertal i hovedbestyrelsen, og Marianne Lange forklarede hvorfor:

− Vi ønsker, at alle kan stille op til alle poster. Vi ønsker et udvidet demokrati.  Og intentionen med den nye struktur, der blev vedtaget i efteråret, er netop at få flest mulige og ikke mindst de unge til at deltage aktivt i demokratiet.

− I øvrigt er det op til medlemmerne at tage stilling til, hvem der skal vælges ind i hovedbestyrelsen, tilføjede hun.

En livlig debat for og imod resulterede i, at forslaget ikke blev vedtaget. Elever og studerende kan derfor fortsat stille op til alle poster i hovedbestyrelsen på lige fod med andre. Også selvom de har én øremærket plads.

Tak til fællesskabet

Ghita Parry lukkede generalforsamlingen med en stor tak til medlemmerne for at bakke op om fællesskabet, for at være modige, have høje ambitioner og åbne for nye medlemskaber.

− Jeg håber, at når vi mødes om tre år, så er vi sammen nået længere, end vi troede muligt.

FAKTA
 

Generalforsamling 2016

Godt 200 medlemmer havde meldt sig til generalforsamling i Vejle den 28. maj. Nogle hovedpunkter var:

•  Beretning for 2013-2016
•  Kost & Ernæringsforbundets værdigrundlag
•  En ny medlemsstruktur

Læs om det hele, også regnskab, vedtægter, kontingent mv.

www.kost.dk/gf16