Medlemmernes arbejdsmiljø undersøges

Arbejdsmiljø og helbred

Undersøgelsen er tilrettelagt som en spørgeskemaundersøgelse, og medlemmerne vil blandt andet blive spurgt om krav i arbejdet, indflydelse og udviklingsmuligheder, ledelse og sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred.

Undersøgelsen skal vise, om der er sket ændringer i medlemmernes psykiske arbejdsmiljø i løbet af de seneste år, og hvilke faktorer der er afgørende for medarbejdernes trivsel og helbred.

Indsats for arbejdsmiljøet

Resultatet af undersøgelsen vil give organisationerne et godt udgangspunkt for at målrette indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø blandt medlemmerne.

Undersøgelsen målrettes de medlemmer, der deltog i en tilsvarende undersøgelse i 2011-2012. Her blev der sendt et spørgeskema til mere end 24.000 tilfældigt udvalgte medlemmer i de 21 organisationer.

Kilde