Kontakt

Mad- og måltidskonsulentKaren Leth

T: 3163 6606
E: kdl@kost.dk

Medlemmernes kernekompetencer

Som Kost-, Ernærings- og Sundhedsfaglige er vores kernekompetencer at vejlede, behandle, forpleje borgeren og patienten i forhold til deres ernærings-, sundheds- og sygdomstilstand, formidle kost-, ernærings- og sundhedsfaglig viden, samt være ansvarlig for og lede sundhedsindsatser samt næringskorrekte, veltilberedte og velsmagende måltider i forhold til vedligeholdelse og optimering af borgere og patienter, og befolkningsgruppers sundhed og livskvalitet.

I dette kernearbejde, er borgeren og patienten i centrum, hvor arbejdet er tilrettelagt ud fra hvem målgruppen er, hvilken sundheds- og sygdomstilstand denne er i, samt hvilke menneskelige og sociale ressourcer denne er i besiddelse af.

I dette kernearbejde, trækker vi som Kost-, Ernærings- og Sundhedsfaglige på både tingsliggjort og deltagende arbejde, hvor viden, erfaring og kompetencer kvalitetssikrer sundhedsindsatsen, vejledningen, behandlingen, formidlingen samt planlægning og gennemførelse af mad- og måltidsproduktionen. Kompetencerne tingsliggørelse og deltagelse anvendes for at sikre et optimalt udført arbejde. Begreberne tingsliggørelse og deltagelse stammer fra adfærdsteoretikeren Etienne Wenger. Her er Kost-, Ernærings- og Sundhedsfagliges måder at udføre arbejdet på tingsliggjorte ved, at arbejdsgange og opgaveløsninger er beskrevet og retningsgivet ved hjælp af standarder, vejledninger, skemaer og manualer. Tingsliggørelse er dermed en måde at håndtere det faglige og blive enige om faglige retningslinjer. Det skaber på den ene side en stor forudsigelighed og fælles forventningsafstemning i forhold til, hvordan arbejdet skal udføres. På den anden side skaber det også en automatisering, hvor faglige vurderinger minimeres, da de indlejres i rutiner. 

Kost-, Ernærings- og Sundhedsfaglige udfører også deres arbejde igennem deltagelse. Deltagelse er de situationer, hvor Kost-, Ernærings- og Sundhedsfaglige oplever, at fagligheden virkelig sættes i spil. Eksempelvis når en specifik løsning skal findes i samarbejde med borgere eller patienter.

Tingsliggjort arbejde

I det tingsliggjorte arbejde anvendes forskellige standardiserede arbejdsredskaber. Disse inkluderer eksempelvis De Nordiske Næringsstofrekommendationer og Næringsberegningmetoder (NNR), så den ernæringsmæssige kvalitet er i top, og følger anbefalinger for et næringsrigt måltid. Samme forskrifter og anbefalinger arbejdes der ud fra, når borgeren og patienten behandles og vejledes i forhold til dennes sygdom og sundhed. Det er kerneessensen at arbejde ud fra anbefalinger, hvor den rette ernæring er med til både at fremme sundheden samt forebygge eventuelle sygdomme. Disse kompetencer anvendes hver dag, og er med til at kvalitetssikre borgerens og patientens mad og måltider, behandling og vejledning.

Deltagelse som kernekompetence

En kernekompetence er ligeledes at anvende deltagelse, for at sikre kvaliteten af det arbejde, der udføres. Deltagelsen kommer eksempelvis til udtryk på det strategiske niveau, hvor der debatteres med politiske aktører og myndigheder, for at forhandle strategier og økonomiske rammer. På baggrund af disse beslutninger udvikles og implementeres handleplaner, der rummer organisationens mål og visioner. Ligeledes er det en kernekompetence at opsøge ny, evidensbaseret viden, inden for det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige felt, så vi som Kost-, Ernærings- og Sundhedsfaglige hele tiden er i besiddelse af den nyeste viden indenfor feltet, hvor udviklingen aldrig står stille. Deltagelse bliver ligeledes anvendt Kost-, Ernærings- og Sundhedsfaglige forholder sig aktivt til kollegaerne, tværfaglige faggrupper, borgeren og patienten i kvalitetssikringen af sundheden, måltidet og livskvaliteten. I dette arbejde anvendes tværfaglighed, kommunikative og formidlende egenskaber i samarbejdet med tværfaglige samarbejdspartnere om målgruppen. Ligeledes anvendes deltagelse i kvalitetssikringen af måltidet, når der arbejdes på at sikre madens kulinariske og sensoriske kvalitet, og at måltidet er målrettet borgeren og patienten både i form af ernæring, tekstur, behov og præferencer. Denne kvalitet bliver tilføjet måltidet, hvor ernæring, råvarekvalitet og smag er gennemtænkt og bearbejdet.

Det er som ovenstående beskrevet både i det tingsliggjorte og deltagende arbejde, at vores kernekompetencer ligger. Det er dog i det deltagende arbejde at kost-, ernærings- og sundhedsfagligheden udfordres og betragtes som uundværlig. Det er erfaringen fra dette deltagende arbejde, der anvendes i kvalificeringen af det tingsliggjorte arbejde. Vi anvender således vores erfaringsviden fra det deltagende arbejde til at omsætte teoretisk viden, hvilket optimerer udførelsen af det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige arbejde.