Mere end 20% af diætisterne på sjællandske sygehuse risikerer at blive fyret

Læserbrev den 2. november 2018, af regionsformand Rikke Kristensen: 

 

”Hundesyge patienter lades i stikken, hvis de bebudede fyringer bliver en realitet. Diætisterne har livsnødvendig specialviden om ernæring til syge, som er en forudsætning for et vellykket behandlingsforløb”, lyder det fra Rikke Kristensen.

Sygehusets diætister er fagfolk, som har specialeret viden i forhold til den enkelte patient. Fagfolk som har deres daglige gang på hospitalet, tæt på patienten der er indlagt eller i ambulant behandling. Og netop derfor har diætisterne mulighed for sygdomsspecifik diætbehandling, tidlig ernæringsscreening, tæt opfølgning, og hurtig indsats, hvor det kan være livsnødvendigt at sætte ind med den rette mad og ernæring.  

Regionen løber en stor risiko ved at afskære patienten fra topprofessionel diætbehandling og ernæringsterapi. For mad og ernæring er også medicin og bør være en naturlig og opprioriteret del af ethvert behandlingsforløb. Især når det handler om rette ernæring til de mest syge patienter. Det kræver detaljeret specialviden og særlige vejledningskompetencer.

Sundhedsministeren har for et halvt år siden svaret Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg på, om sundhedsvæsenet fokuserer tilstrækkeligt på at sikre den optimale ernæring. Herunder om der er ansat for få kliniske diætister. Til det svarer Ellen Trane Nørby bl.a.:

'Der er ansat diætister på hospitalerne, etablereret ernæringsteams på sengeafsnit og udpeget personale til at varetage rollen som ’kostkonsulenter’ og/eller kostnøglepersoner. Disse personaler har særlig viden om kost og arbejder på afdelingerne med opsporing af ernæringstruede patienter, iværksætter særlige tiltag i forhold til kosten for de enkelte patienter og sikrer kontakt til diætister og køkken, hvor der er behov for det.’ [1]

Dyrt for patienter og regionskasse

Konklusion: Der HAR været væsentlig fokus på den rigtige ernæring til syge patienter. Diætisterne har haft en nøglerolle i kraft af deres særlige ekspertise om den enkeltes patients specifikke diagnose og individuelle ernæringsudfordring.   

Den opgave kan man ikke bare lægge ud til kommunerne, hvor patienterne så mister adgang til og tilsyn af de specialiserede diætister. Fjerner man diætisternes ekspertise fra hospitalsgangene, vil det betyde ringere patientsikkerhed, længere indlæggelsestid og flere genindlæggelser. På sigt en rigtig dårlig investering for både regionskasse og patienternes livskvalitet.

Sundhedsvæsenet er netop ”forpligtet til at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte”, som der ordret står i Sundhedslovens første paragraf. Den forpligtigelse forventer jeg, at regionspolitikerne tør stå fast på, når de stemmer om løsningen for fremtidens regionale sygehuse.

 

Den 6. november får alle berørte diætister besked via deres e-Boks.

 

[1] Sundheds- og Ældreudvalget, svar på spørgsmål 856, år 2018.