Mere jobrotation og efteruddannelse

Efteruddannelse og praktik

Vi opkvalificerer ledige ernæringsassistenter omkring bla. sensorik, omlægning til økologi og mad til småspisende.

Herefter er der virksomhedspraktik i det køkken, hvor de skal ansættes som vikar. Vikaransættelsen varer 10 uger.

Ny viden og vikar

Medarbejderne i de deltagende køkkener deltager i 5 ugers efteruddannelse indenfor bla. sensorik, økologi, produktionsformer og mad til småtspisende. Vikarerne ansættes med overenskomstmæssig løn og arbejdspladser modtager jobrotationsydelsen, som næsten dækker en samlede omkostning for at deltage i projektet.

Viden og erfaringer

Vi gennemførte et lignende projekt i for sommerferie med god succes. Der er flere aktører for at skabe succesen og vi havde et tæt samarbejde mellem skolen, arbejdsgiverne, Kost og ernæringsforbundet, Jobcenter København og FTF-A. Medarbejderne, som deltog i kurset, var generelt meget tilfredse med uddannelsesforløbet. Flere vikarerer kommet i arbejdet.