Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Mestre i mad og sundhed

  • Tina Juul Rasmussen [ t e k s t ] Mikkel Bache [ f o t o ]

Hvem er vi, hvad arbejder vi med, hvem er vores målgrupper, og hvordan gør vi? Det er kort fortalt udgangspunktet for svarene i den professionsrapport, som Kost & Ernæringsforbundet netop er blevet færdige med. Den bygger på interviews, fokusgrupper og andre input fra et utal af medlemmer og samarbejdspartnere. Analysen af alle bidragene kortlægger kernen af den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige profession og udstikker samtidig pejlemærker for faget i fremtiden.

Rapporten ’Mestre i mad og sundhed’ slår fast, at trods vidt forskellige baggrunde, uddannelser og arbejdsfelter har kost-, ernærings- og sundhedsfaglige masser af fælles gods. De er bundet sammen af fælles værdier og kompetencer i det daglige arbejde. En af hovedkonklusionerne er, at arbejdet og kernekompetencerne til at udføre det, samler sig i fire felter: ledelse, sundhedsfremme og forebyggelse, behandling og professionel forplejning. Og dette arbejde domineres af fem værdier, som også er fælles for alle kost-, ernærings- og sundhedsfaglige: faglig stolthed, borger- og patientorienteret praksis, ansvarlighed, professionalisme og bevidsthed om kvalitet.

Bevidste om kvaliteten i arbejdet

Både de værdier, arbejdsfelter og faglige kompetencer, som beskrives i rapporten, bygger på udsagn fra mange hundrede medlemmerne og på input fra de samarbejdspartnere, som medlemmerne har at gøre med til daglig.

Alle disse udsagn er blevet analyseret og defineret som professionens kerneidentitet. Man får altså svar på spørgsmålene om, hvem kost-, ernærings- og sundhedsfaglige er, hvad de laver, hvordan de arbejder, og hvordan de tænker målgruppen − kunderne i butikken så at sige − ind i arbejdet. Udsagnene viser, at det overordnede mål for alle kost-, ernærings- og sundhedsfaglige er at bidrage til folkesundheden ved at give borgerne den bedst mulige oplevelse. Og det gælder uanset, om der arbejdes med forplejning af borgerne, ledelse af professionelle køkkenorganisationer eller vejledning af raske borgere, ældre på plejecentre eller patienter på sygehusene.

Ernæring og omsorg

Rapporten slår fast, at kost-, ernærings- og sundhedsfaglige udfylder to roller: en som ernæringsekspert og en som professionel omsorgsgiver. De varetager en lang række funktioner og har ansvaret for borgerens sundhed og for at have den nyeste faglige viden, udstråle faglig stolthed og være bevidste om, at kvaliteten i f.eks. forplejning og vejledning altid er afpasset efter målgruppen, samtidig med at den kulinariske og sensoriske kvalitet er i top.

I rapporten fortæller eksterne samarbejdspartnere også om deres oplevelse af fagets udøvere og anerkender deres faglige stolthed, det tværfaglige arbejde og det gode madhåndværk. De peger samtidig på, at ikke alle kender professionen, og at det derfor kan halte med anerkendelsen af det store arbejde, som medlemmerne udfører. Og det får dem til at anbefale fagets udøvere at stikke næsen mere frem i den offentlige debat.

SYNSPUNKT

 

Budskabet skal spredes 

− Med professionsrapporten har vi fået et fælles udgangspunkt for at tale om vores fag sammen med fælles begreber og sprog. Vi har fået sat ord på kernekompetencerne, som det var målet, da arbejdet blev sat i gang i 2010. Og det gør det muligt at gøre medlemmernes betydning for folkesundheden synlig, siger Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet.

− Med rapporten følger vi en tendens. Også andre faglige organisationer har i de seneste år arbejdet målrettet med at synliggøre og fortælle, hvordan deres medlemmer bidrager til det danske sundhedsarbejde, og hvad der gør dem uundværlige.

− Vi høster anerkendelse fra vores samarbejdspartere, men de mener, at vi kan bliver mere synlige og dermed få endnu større anerkendelse. Det spor vil vi forfølge, og vi vil inddrage medlemmer − og samarbejdspartnere − i faglige diskussioner af den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige profession. Det er vigtigt, at medlemmerne vedkender sig, at de er mestre i mad og sundhed og tager budskabet med sig i det daglige arbejde, siger Ghita Parry.

Mestre i mad og sundhed  

Pjecen er vedlagt dette blad og giver de vigtigste pointer og konklusioner i professionsrapporten. Hele rapporten kan hentes på hjemmesiden.

www.kost.dk

 

FAKTA

 

Anbefalinger til ’fremtidens profession’

Kost & Ernæringsforbundets hovedbestyrelse har hæftet en række anbefalinger på professionsrapportens konklusioner. Her er et udpluk:

  • Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige har en vigtig opgave i at synliggøre professionens kernekompetencer og værdier og skal træde frem på scenen som faglige eksperter og professionelle omsorgsgivere.
  • Lederne er krumtappen i formidling af professionens værdier og arbejdspraksis, de spiller en vital rolle som dem, der driver et professionelt engagement, hvor høj kvalitet og effekt hos borgere og patienter er i fokus.
  • Arbejdsgiverne skal sikre, at kost-, ernærings- og sundhedsfaglige har gode rammer for at udøve professionens praksis. Det kræver en bred indsats: Kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, fysiske rammer, normeringer mv.

 

Kost, ernæring & sundhed har spurgt fire mestre, hvordan de ser deres arbejdsopgaver og arbejdets
værdi, og om andre anerkender deres faglighed.

 

Mona Carø Jensen

Cheføkonoma og leder af patientkøkken, kantine og diætkontor, Randers Regionshospital

Hvad er din vigtigste opgave som kost-,
ernærings- og sundhedsfaglig leder?
− At træffe strategiske beslutninger om, hvilken vej vi skal. Og at være med til at sikre den gode madkvalitet, vi er kendt for. Jeg skal hele tiden udvikle både medarbejderne og organisationen, blandt andet ved at give medarbejderne nye udfordringer.

Hvilke værdier mener du, at dit arbejde
rummer?
− At medarbejderne føler en faglig stolthed ved at tilberede maden fra bunden af en god råvarekvalitet, og at alle faggrupper sparrer tæt med hinanden. Det gælder slagtere, bagere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, diætister, kantinemedarbejdere og hospitalsmedhjælpere. De sikrer i fællesskab den høje kvalitet.

Anerkender omverdenen det arbejde,
du udfører?
− Ja, vi får stor anerkendelse fra både patienter og brugerne af vores kantine. Vi har også stor opbakning til vores koncept fra hospitalsledelsen. Når jeg fortæller andre om mit arbejde, gør jeg meget ud af at fortælle om vores koncept med råvarekvalitet og de mange faggrupper i køkkenet. Vi har ofte gæster, som kommer for at se, hvordan vi arbejder, og her er det altid mig, som fortæller, og jeg er stolt af det, vi gør.

Nina Frimann Nielsen

Ernæringsassistent, Blå Kors 

Hvad er din vigtigste opgave som
ernæringsassistent?
− Jeg laver sund og næringsrig mad af årstidens frugt og grønt, og jeg finder hele tiden på noget nyt og spændende, så det bliver en glæde at spise. Vores brugere er ofte både fejl- og underernærede, når de kommer her.

Hvilke værdier rummer dit arbejde
for dem, du arbejder med?
− Jeg brænder for det, jeg laver, og at jeg sætter mig ind i tingene. Så kan brugerne mærke, at jeg kan lide at lave ordentlig mad.

Anerkender omverdenen det arbejde,
du udfører?
− Ja, det oplever jeg, f.eks. når jeg har haft ferie og bliver mødt med glæde af brugerne, som har savnet mig. Men det er rigtig svært, når der skal spares, og man sætter pædagoger til at lave maden. Det er som om, ledelsen tror, at alle kan lave mad. Så vi er nødt til hele tiden at markere os, fordi man nedprioriterer det arbejde, vi laver.
− For mig er det vigtigt igen at få en ordentlig madkultur i institutionerne.

Kirsten Thal-Jantzen

Klinisk diætist, Frederiksberg Hospitals medicinske afdeling

Hvad er din vigtigste opgave som
klinisk diætist?
− Det er at udvikle patienternes handlekompetence gennem dialogbaseret og individuel rådgivning, så de kan tage vare på deres egen sundhed − og at rådgive om hensigtsmæssige kostvaner i relation til patientens sygdom eller ernæringsmæssige tilstand, så den enkelte føler sig rustet til at spise så optimalt som muligt.

Hvilke værdier mener du, at dit arbejde
rummer for patienterne?
− På et hospital bør maden være en del af behandlingen, men maden bliver ofte nedprioriteret, fordi man går ud fra, at syge mennesker ikke har lyst til at spise. Så en værdi er at gøre ernæring til en vigtig del af behandlingen og give patienterne energi gennem maden.

Anerkender omverdenen det arbejde,
du udfører?
− Jeg oplever, at mine tværfaglige kolleger værdsætter min indsats. Men det er også hårdt arbejde at få dem til at indse, at vi er en hjælp og ikke en ekstra belastning, når vi skal kostregistrere patienterne. Det gør dem jo mindre behandlingskrævende, hvis de får den rette mad.

Line Thøgersen Dahl

Professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i cateringledelse og ansat i kantinen i en stor produktionsvirksomhed. 

Hvad er din vigtigste opgave som
professionsbachelor?
− Jeg løser mange forskellige opgaver både på kontoret og i produktionen og klarer de daglige udfordringer, som står først for. Så mit arbejde gavner dem, jeg hjælper, og er i sidste ende med til at sikre driften og udvikling af kantinens tilbud.

Hvilke værdier rummer dit arbejde?
− Vores kantine og deli, en lille butik, som blandt andet sælger take away og andre lækkerier, giver gæsterne den frihed, at de hver dag kan købe et sundt og lækkert måltid mad. Kantinen har det økologiske spisemærke i sølv, det er også en værdi. Og muligheden for at købe take away med hjem giver dem mere tid sammen med familien.

Anerkender omverdenen det arbejde,
du udfører?
− Min leder er rigtig god til at anerkende mit arbejde − og jeg har overlevet tre fyringsrunder. Kantinegæsterne er også gode til at give feedback på maden. For mig er det dog en udfordring, at ikke mange kender min uddannelse. Det er ikke som at være sygeplejerske eller pædagog, det ved alle, hvad er. Min uddannelse skal man gætte sig til, og der mangler kendskab til vores fagområde.