Mestre i mad og sundhed

Medlemmerne har svarene

Kost & Ernæringsforbundet har gennem de seneste år arbejdet på at kortlægge den kost- ernærings- og sundhedsfaglige profession. Hvem er vi, hvad arbejder vi med, hvem er vores målgrupper, og hvordan gør vi? Det har rigtigt mange medlemmer svaret på, og svarerne tegner et billede af professionen.

Fælles værdier

Det viser sig, at alle kost-, ernærings- og sundhedsfaglige, trods forskellige uddannelser og forskellige arbejdsfelter, har fælles værdier. De vigtigste er faglig stolthed, borger-  og patientrettet praksis, ansvarlighed, professionalisme og kvalitetsbevidsthed.

Fire arbejdsfelter

Og det er værdier, der går igen, uanset om man arbejder med ledelse, sundhedsfremme og forebyggelse, behandling eller professionel forplejning.

Arbejder for folkesundhed

Det helt overordnede mål for kost- ernærings- og sundhedsfaglige er at  bidrage til folkesundheden ved at give borgerne den bedst mulige oplevelse. Og det gælder uanset, hvordan man arbejder med faget, og om brugerne er unge eller gamle, raske eller syge. 

Med professionsrapporten er det muligt at gøre medlemmernes betydning for folkesundheden tydelig, siger Kost & Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry. Nu har fået sat ord på kernekompetencerne. 

Læs mere

I professionsrapporten Mestre i mad og sundhed kan du læse om arbejdsfelterne og om, hvordan der arbejdes med værdierne.

- Privat gruppe -