Mestre i sikkerhed og hygiejne

Formanden for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry, advarer mod at pege fingre ad køkkenerne. Hun henviser til, at kost-, ernærings- og sundhedsfaglige allerede i uddannelsen lærer, at fødevaresikkerhed og god hygiejne er en af grundpillerne i de gode måltider, de skaber.

- De virkelige syndere er tilsyneladende Jørn A. Rullepølser A/S og Fødevarestyrelsens procedurer. Det er også den konklusion, styrelsen selv kommer frem til og nu drager en række konsekvenser af, siger hun og roser fødevareminister Dan Jørgensen for sin hidtige håndtering af sagen.

Profession med styr på hygiejne

Fødevarestyrelsen har iværksat en kulegravning af sit beredskab. I redegørelsen til ministeren erkender Fødevarestyrelsen, at procedurer ikke er blevet fulgt.
- Medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet er mestre i hygiejne. Vores professionelle håndtering af fødevarer var en del af baggrunden for, at myndighederne i sin tid sænkede frekvensen af tilsyn. Glade smileyer og flotte tilsynsrapporter fra køkkener landet over taler sit tydelige sprog. Vi er en profession, der har styr på hygiejnen, siger Ghita Parry.

Procedurer altid myndighedernes ansvar

Forbundet foreslår, at Fødevarestyrelsens beredskab kommer til at hvile på tre grundlæggende principper.
- Jeg slår til lyd for tre principper, der sikrer, at det endegyldige ansvar altid ligger hos myndighederne. Den her sag må ikke føre til, at vi fristes til færre tilsyn og mere egenkontrol. Og endnu mere vigtigt er det, at det aldrig er en enkeltperson i produktionen, der står med ansvaret. Procedurer er netop til for at undgå, at fejl sker – og hvis der sker fejl, at de kan rettes op, siger hun.

De tre principper, som Kost & Ernæringsforbundet foreslår, er:
1) Egenkontrol erstatter aldrig regelmæssige tilsyn fra Fødevareregionen.
2) Fødevaremyndigheder har altid ansvaret for procedurer, der sikrer opsporing og optimal håndtering af udbrud.
3)  Beskyttelse af medarbejdere i køkkener: Troværdige kvalitetssystemer kræver, at det er uden omkostninger at indrømme fejl.

Beskyt forbrugere og medarbejdere

Når Kost & Ernæringsforbundet understreger behovet for at beskytte medarbejderne, er det også for at beskytte forbrugerne.
- Først og fremmest er det vigtigt for mig at sige, at vores systemer faktisk er gode. Men det må aldrig være sådan, at man bliver bange for at indrømme en fejl. Det underminerer hele systemet og truer folkesundhed og fødevaresikkerhed. Når vi ikke tør stå ved vores fejl, kan det have fatale konsekvenser. Det ser vi desværre nu med listeriasagen, slutter Ghita Parry. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har været i kontakt med listeria? 

Kost & Ernæringsforbundet anbefaler, at du altid orienterer din leder, så det videre forløb kan tilrettelægges. Kontakt altid Fødevaremyndigheden ved den mindste tvivl. Du må også meget gerne kontakte os.

Fødevarestyrelsen anbefaler desuden følgende:
”Der skal foretages en ekstra grundig rengøring og desinfektion af lokaler og udstyr, så en evt. smitte fjernes. Der skal anvendes desinfektionsmidler, som er effektive overfor grampositive bakterier som listeria. Madvarer, som har været håndteret samtidig med de tilbagetrukne produkter, skal kasseres.” (kilde: fvst.dk)