Midtvejsmøde i region Midtjylland

Regionsformand Jette Nielsen bød velkommen og fremlagde beretningen for de sidste halvandet års arbejde.

Dirigenten Ulla Rosenfeldt opfordrede medlemmerne til at stille spørgsmål til Jettes beretning, og der kom en del spørgsmål til den mundtlige beretning, der var aflagt.

Spørgsmål fra salen

Ole Hoffmann spurgte ind til om Cheføkonomaerne havde fået en ny titel, da der i det omdelte materiale lå en midtvejsberetning fra Hovedbestyrelsen og her var cheføkonomaerne omtalt som Køkkenchefer, jeg medgav ham at de hedder cheføkonomaer og ikke andet.

Bente Schiødt, spurgte ind til, hvad dem som havde været igennem et Trainee forløb havde fået arbejde som, da undersøgelsen viste at der var 60 % af kursisterne der var kommet i arbejde. Svaret er en stor blanding af job, nogle er ansat i kommunerne og arbejder med sundhedsprojekter, andre er blevet ansat i regionen, og nogle har taget job uden for vores område.

Eller var der stor ros til forbundet for vores takling af sager ude i kommunerne og regionen og opfordringer og ideer til kommende arrangementer kom der også på bordet. Som sødestof, var der oplæg af Karen Marie Lillelund.

Så skulle der fejres jubilæer. Der var sendt personlig invitation til omkring 20 deltager der inden for de sidste halvandet år havde haft 40 og 25 års jubilæum på arbejdspladsen. De to som havde 40 år jubilæum og 9 der havde 25 års jubilæum blev hyldet og fejret med gaver, blomster og mange tillykkeønskninger. Næste gang vi hylder jubilarer, bliver på vores generalforsamling i 2016.

Fagligheden på spil og god mad

Herefter spiste vi en dejlig middag inden vi gik i gang med at sætte vores faglig i spil

Vi fik et oplæg af Janne Gleerup forsker ved Roskilde Universitet, og der var både gruppearbejde og snak i plenum omkring interessen for de kost-, ernærings- og sundhedsfagliges arbejde, mulighed for at opnå indflydelse og anerkendelse for vores job og fag.

Alt i alt en rigtig god dag. Et stort tak til de fremmødte for gode diskussioner og faglig sparring.

På vegne af regionsbestyrelsen.