Midtvejsstatus viser en stærk profession

I Midtvejsstatus 2020 stopper hovedbestyrelsen op for at se på noget af alt det der er ske i det forløbne halvandet år siden maj 2019.

En af de ting, der springer i øjnene er de professionelle køkkeners arbejde med bæredygtighed, hvor I indstiller jer på at bidrage til omstillingen i lighed med jeres arbejde for økologi.  Men der er også andre mærkesager i spil. Det gælder f.eks. undervægt, der fortsat overses i sundhedsvæsenet på trods af, at undervægt vanskeliggør både behandling og rehabilitering.  Også overvægten har taget overhånd. Mere end halvdelen af danskerne har overvægt og overvægten er ligesom andre livsstilsygdomme skævt fordelt. En ulighed som i arbejder på at udligne gennem forebyggelse og ved at sætte fokus på mad og måltider på sociale institutioner.

I Midtvejsstatus kan I også læse om forbundets rådgivning og indsats for at skabe de bedste arbejdsvilkår, arbejdet med overenskomsterne, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde, forbundets indsats for at skabe opmærksomhed på jeres profession hos politikere og beslutningstagere, branding af uddannelser og efteruddannelser.

Midtvejsstatus er også en fortælling om de mange tværfaglige samarbejdsrelationer, hvor I arbejder for en bedre ernæringsindsats under sygdomme som f.eks. kræft og KOL.  

Læs om det hele her i midtvejsstatussen, der er inddelt i syv kapitler:

  • Corona ændrede verden – også vores
  • Forbundet laver aftaler
  • Flere skal uddanne sig
  • Mærkesagerne sætter professionen i fokus
  • Forbundet samarbejder til mange sider
  • Øje på professionen
  • Ernæringsprofessionelle tæller