Ministeren siger ja til flere elever

Trepartsaftalen fra 2016 havde som mål at tilpasse erhvervsuddannelserne til arbejdsmarkedets behov og resulterede i en dimensioneringsplan for uddannelserne. Her var uddannelsen til ernæringsassistent landet på en nulkvote, og det ville gøre det svært at uddanne sig til ernæringsassistent. Kost & Ernæringsforbundets formand Ghita Parry er derfor både stolt og lettet over, at det er lykkedes at ændre planen, og at undervisningsministeren i dimensioneringen for 2018 har flyttet ernæringsassistenterne fra nul til en kvote på 402.

- Det er en stor sejr - og en lettelse - at der alligevel kan blive uddannet de ernæringsassistenter, der er behov for. De skal sørge for de daglige måltider til børn, unge og ældre, raske og syge, måltider der har stor betydning for folkesundheden, siger, Ghita Parry.

- Vi kunne se, at det kunne blive svært at uddanne sig ernæringsassistent, hvis eleverne skulle skaffe sig en praktikplads, inden de begyndte på GF2. Og det ville være konsekvensen af at være på en nulkvote. Vi har derfor sammen med FTF og FUE arbejdet intenst for at ændre nulkvoten til en uddannelse med en positiv kvote. Det er lykkedes, og jeg er meget tilfreds med udfaldet. Der betyder, at der i 2018 er plads til, at mindst 402 elever kan gå i gang med uddannelsen på GF2.

En anden glædelig nyhed er, at det med dimensioneringsplanen for 2018 fortsat er muligt at tilbyde skolepraktik til de ernæringsassistenter, der uforskyldt mister deres praktikplads.

Der skal skaffes flere praktikpladser og flere job

Dimensioneringsplanen vurderes en gang om året, så selvom ernæringsassistentuddannelsen nu er ude af nulkvoten, nytter det ikke at hvile på laurbærerne.

- Hvis ikke uddannelsen igen skal lande på en nulkvote, må skolerne og virksomhederne løfte det kæmpeansvar, de har, for at åbne flere praktikpladser og ansætte de nyuddannede, siger Ghita Parry.

Fakta

Trepartsaftalen indgås mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
GF2 er grundforløbets anden del på ernæringsassistentuddannelsen
FTF er Kost & Ernæringsforbundets hovedorganisation
FUE er Fagligt udvalg for ernæringsassistentuddannelsen

Kilde