Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Mistede elevplads under sygdom

Alt virkede godt i 30-årige Anna Madsens liv. Hun havde fået en elevplads som ernæringshjælper i et køkken på Sjælland, hvor hun var glad for at arbejde, og hun trivedes med familien. Men så fik Anna Madsens mor konstateret kræft, og det påvirkede Anna Madsen så meget, at hun også selv blev syg.

− Da min mor blev syg blev det hele for meget. Jeg kunne slet ikke have det i mit hoved, havde ikke lyst til noget som helst og ville bare være i fred. Jeg kunne ikke sove, var irritabel og træt, træt, træt.

Anna Madsen gik til lægen, der konstaterede, at hun havde en depression og sygemeldte hende. Anna Madsen videregav sygemeldingen til sin arbejdsgiver, der i den efterfølgende periode ringede flere gange og spurgte, hvornår hun regnede med at blive rask og komme på arbejde igen.

Opkaldene føltes belastende for Anna Madsen, og det forklarede hun arbejdsgiveren ved et møde, hvor Anna Madsens mor også deltog. Mor og datter gik fra mødet i den tro, at parterne var blevet enige om, at Anna Madsen skulle holde ferie, og at den fremtidige dialog skulle ske via SMS, så arbejdsgiveren kunne følge med i, hvordan det gik, og Anna Madsen kunne koncentrere sig om sit sygdomsforløb.

Fra lettelse til tvivl

Da den aftalte ferieperiode var slut, var Anna Madsen stadig ikke rask, og hun kom derfor ikke på arbejde. Det fik arbejdsgiveren til at gøre kort proces: Anna Madsen modtog et brev med besked om at kontakte arbejdspladsen inden fire dage, ellers ville det blive betragtet som udeblivelse og fyringsgrund.

− Dagen efter ringede jeg til min leder og fortalte, at jeg stadig var syg og ikke kom tilbage med det samme. Man bliver ikke rask efter en depression på en måned. Jeg var sikker på, at min leder ville bringe den besked videre til sin leder, men det skete åbenbart ikke, og derefter blev jeg afskediget.

Anna Madsens umiddelbare reaktion på afskedigelsen var lettelse. For hun var stadig syg. Men så begyndte hun at undre sig.

− Først var det bare rart, at arbejdsgiveren ikke kunne hive i mig, for det orker man slet ikke, når man har en depression. Senere blev jeg ked af det og ærgerlig, for jeg var rigtig glad for min elevplads, og jeg begyndte at spekulere på, om det kunne være rigtigt, at de kunne afskedige mig på den måde.

Anna Madsen kontaktede Kost & Ernæringsforbundet, som tilbød at forhandle med arbejdsgiveren på vegne af Anna Madsen.

− Det var en kæmpe hjælp, at Kost & Ernæringsforbundet gik ind i sagen, for jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg var blevet behandlet korrekt. Jeg havde hverken overskud eller viden nok om mine rettigheder til selv at skulle føre en sag mod min tidligere arbejdsgiver, så jeg er virkelig glad for, at jeg havde mit forbund i ryggen.

Forlig med arbejdsgiver

Kost & Ernæringsforbundet fik arbejdsgiveren til at tilbyde at trække afskedigelsen tilbage, men Anna Madsen var ikke godt tilpas ved udsigten til at skulle tilbage til arbejdspladsen. I stedet indgik forbundet forlig med arbejdspladsen, og Anna Madsen fik 10.000 kr. i godtgørelse. Den løsning finder Anna Madsen rimelig.

− Det er fair med en godtgørelse, for jeg synes ikke, arbejdsgiveren var tilstrækkeligt fleksibel under min sygdom. Jeg ville ønske, jeg havde fået tilbudt hjælp til at komme tilbage på arbejde, eksempelvis psykologtimer eller en mulighed for at starte på nedsat tid i en periode.

Hendes vigtigste læring af forløbet er at bruge sit forbund.

− Hvis man er i tvivl om, hvorvidt det, man bliver udsat for, er korrekt, uanset om det er småt eller stort, synes jeg, man skal kontakte Kost & Ernæringsforbundet.

Et andet råd er at være meget omhyggelig med at orientere arbejdsgiveren under sygdom, understreger Anna Madsen:

− Set i bakspejlet ville jeg virkelig ønske, at jeg havde været endnu mere omhyggelig med at informere min arbejdsgiver, men når man er meget syg − og måske specielt, hvis man har en depression − så har man slet ikke det overskud, det kræver.

Anna Madsens navn er opdigtet, men er redaktionen bekendt.

SAGEN KORT:
 

Dårlig dialog

  • Anna Madsen bliver sygemeldt med en depression.
  • Efter ferien er hun fortsat syg og møder ikke på arbejde.
  • Hun får fire dages frist til at kontakte arbejdsgiver.
  • Det gør hun, men beskeden når ikke rette vedkommende, og Anna afskediges.
  • Sagen forliges, og Anna Madsen får en godtgørelse.

 

FAKTA
 

Om udeblivelse

Som lønmodtager har du pligt til at orientere din arbejdsgiver om fravær, det gælder også sygefravær. Hvis du ikke gør det, misligholder du dit ansættelsesforhold. Det betyder, at din arbejdsgiver har ret til i yderste konsekvens at opsige dig uden varsel, medmindre der er helt særlige omstændigheder, som kan undskylde dit fravær og den manglende orientering.

 

GUIDE VED FRAVÆR I PRAKTIKTIDEN

Hvis du er fraværende fra din praktikplads i en længere periode, kan der ifølge erhvervsuddannelsesloven være mulighed for at forlænge uddannelsesaftalen.

Forlængelse af uddannelsen

Uddannelsesaftalen kan forlænges, hvis du som elev er fraværende fra dit praktiksted, f.eks. på grund af sygdom, i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid.

Fraværet kan også skyldes supplerende skoleundervisning, orlov eller andet.

Du og dit praktiksted kan selv forlænge aftalen, hvis I er enige om det.

Hvis I ikke er enige − eller hvis fraværet er mere end 10 procent − skal forlængelse af uddannelsesaftalen aftales med Det Faglige Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen.

Søg ny praktikplads

Hvis du ender i en situation, hvor du er nødt til at finde en ny praktikplads, er der hjælp at hente på praktikpladsen.dk. Her kan du se ledige praktikpladser inden for faget, og du kan søge inden for et bestemt geografisk område.

På ug.dk kan du desuden få tip til, hvordan du søger en praktikplads.

Du kan også hente hjælp hos studievejledningen på din skole.

Hvis du har valget, er det en god ide at finde en ny praktikplads og indgå en ny uddannelsesaftale, inden du ophæver den tidligere.

www.ug.dk − søg: ernæringsassistent

www.praktikpladsen.dk

www.ernaerings-assistent.dk

Kontakt:

Studievejledningen på din skole

Det Faglige Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen
fue@sevo.dk
38 17 82 99

Kost & Ernæringsforbundet
post@kost.dk
31 63 66 00