Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Modernisering kræver tillid

Tillid og ansvar giver bedre kvalitet og mere arbejdsglæde. Det har for længst vist sig også på kost-, ernærings- og sundhedsfaglige arbejdspladser. Det er derfor glædeligt og fornuftigt, at parterne på det offentlige arbejdsmarked har vedtaget en plan for modernisering, der bygger på tillid og forudsætter et tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Det er medarbejderne, der møder borgerne og ved, hvad der skal til for at opfylde deres behov. Så selvfølgelig skal medarbejderne involveres i innovation og udvikling af arbejdsgange og ydelser. Som tillidsrepræsentanten siger her i bladet, så ‘gider de færreste i dag at gå på arbejde uden at have indflydelse på deres arbejdsdag’, og de er parate til at betale prisen i form af øget ansvar.

I debatten om tillidsreformen har der været fokus på at afskaffe bureaukrati og overflødig dokumentation, og til tider har det lydt som om, ‘tillid til faglighed’ skulle erstatte dokumentation. Det er jeg ikke enig i. Det er klart, at vi skal af med overflødig dokumentation, men dokumentation af, hvad der virker, er alfa og omega for borgernes sundhed og livskvalitet – og for professionernes fremtid.

For os betyder det, at vi skal dokumentere, at det virker at ernærings-screene, lave ernæringsplaner og følge op på planerne for både patienter og ældre i ernæringsmæssig risiko. Vi skal vise, at fokus på ernæring betyder et bedre helbred og bedre livskvalitet for borgerne, færre indlæggelser og genindlæggelser og mere selvhjulpne ældre. Og i sidste ende færre udgifter til sygdomsbehandling.

Vi skal dokumentere, at det gør en forskel, når der er kompetente måltidsværter til at vejlede om kosten og yde den omsorg, der får ældre og syge til at spise mere og blive hurtigere raske. Og vi skal dokumentere, at det er afgørende for borgernes sikkerhed, at håndteringen af fødevarer lever op til alle hygiejnemæssige krav.

Det er borgernes sundhed og dermed vores kerneopgaver, der står på spil. Og hvis det er en forudsætning for politikernes opbakning, at der er evidens for, at det betaler sig at sætte fokus på kost og ernæring, så er det op til os at skaffe den dokumentation.

Og det kan vi måske især gøre indenfor rammerne af tillidsreformen.

Ghita Parry
/ Formand