Når medarbejderne bagtaler hinanden

Dilemmaet:

Du er leder af et produktionskøkken med 10 ansatte. Bortset fra et par stykker har de fleste af medarbejderne været mange år i køkkenet - mellem 10 og 20 år. Du synes, der generelt hersker en god stemning i køkkenet, og ved at flere af medarbejderne, ser hinanden i fritiden.

En dag kommer Gertrud ind på dit kontor. Hun er ked af det og fortæller at hun gentagne gange har oplevet, at nogle af kollegaerne taler hårdt til hende og bruger et meget grimt sprog. Det er specielt to af de ældre kollegaer, hun oplever som et problem. Gertrud tilføjer, at hun syntes der er en hård tone i køkkenet, og at der desuden er en masse sladder og bagtaleri i køkkenet.

Hvad gør du? Stem nederst på siden!

 

> Det sagde lederpanelet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kan man snakke sig ud af bagtaleri?

Dorte: Jeg tror det er en situation mange af os ledere kender til. jeg syntes meget det handler om at signalere at min dør er altid åben og de kan altid komme til mig. De kan få lov at sidde og fortælle mig, hvad der er galt, og jeg prøver at give dem nogle værktøjer, der kan hjælpe med at tackle sådan nogle problemer

Anne Marie: Hvis der kommer en og fortæller mig, at hun bliver mobbet, så vil jeg sige til vedkommende; sæt dig ned og fortæl, hvordan du oplever situationen, hvad det er, du ser, hvorfor du føler, som du gør og hvad årsagen er til det? Og det vil jeg selvfølgelig lytte til. Nogle gange oplever jeg også, at når hun har fået luft og lov at snakke om det, så går det lidt i sig selv igen, fordi vi er kvinder, og følelserne fylder meget. 

Dorte: Det hjælper lidt i perioder at tale med og rådgive den bagtalte, men det er ikke altid, at det får afsenderen til at stoppe. Det hjælper bare den, der er modtageren, til at kunne tackle det og komme videre

Anne Marie: Men jeg tror ikke, man får noget ud af at konfrontere dem, der er efter hende. Tit er det jo rigtig diffust, hvad det er og hvorfor de gør det, og nogle gange er den bagtalte selv sårbar.

Doris: Vi har fået italesat, at hvis du ikke vil komme og sige noget, så er du faktisk med-mobber, det, tror jeg, har gjort noget. Vi har faktisk også fået skrevet det ind i vores mobbepolitik.

Bagtaleri og gode værdier

Dorte: Vi har nogle værdier, som vi har brugt rigtig meget tid på at arbejde med – dialog, tillid og ansvarlighed. Vi har prøvet at sætte eksempler på, hvad det betyder for os, hvordan det er, vi gerne vil arbejde med dem på ledelsesplan og medarbejderplan og hvorfor er det, at de er så betydningsfulde for os.

Anne-Marie: Det er helt klart vigtigt at se på, hvad det er for nogle værdier, vi har i vores køkken. Et eksempel er, at vi vil tale ordentligt til hinanden, at ingen skal bagtale andre og alle de der ting.

Dorte: Stod jeg i en situation, hvor der var bagtaleri, mobning og en hård tone i køkkenet, tror jeg at jeg ville tage det op i min lokale MED. Her kan vi så aftale, hvordan vi håndterer, at der er et team, der har de her udfordringer. Vi kan tale om, hvordan det passer med vores værdier, at der en gang imellem er en hård tone i teamet, at der er lidt sladder i krogene og at der sker lidt bagtaleri, som resulterer i, at nogle bliver kede af det.

Trivselsundersøgelsen – et redskab i kampen mod bagtaleri?

Dorthe: Generelt tænker jeg, at jeg har et godt arbejdsmiljø, og trivselsundersøgelsen viser, at det er helt fantastisk- og det er derfor, jeg tænker, at det er underligt, når man ser svarene fra sådan en trivselsundersøgelse, at man faktisk ikke kan se de episoder, som man ind imellem ser og oplever – hvor er de henne i undersøgelsen?

Anne Marie: De er lidt farlige de her trivselsundersøgelse. Når man sidder ved computeren, så svarer man ud fra den umiddelbare følelse, man har i kroppen. Man spørger sig selv: Har jeg haft en god dag i dag? Og det smitter af på ens besvarelse.

Dorthe: Eller min leder var lidt træls i går – så er arbejdsmiljøet pludselig helt skidt…

Doris: Jeg har også oplevet, at når man så sidder og gennemgår sådan en undersøgelse, hvor nogen har givet udtryk for, at alt ikke er, som det skal være, så kan ingen forstå, at undersøgelsen ser sådan ud, for de har bestemt ikke nogen problemer.

Anne Marie: Nej lige præcis. Man sidder jo og skal drøfte den bagefter og skal reagere på den – og alt, hvad jeg kan se, er positiv feedback. Men jeg ved jo fra de henvendelser, jeg nogle gange får, at alt ikke er helt i top.

Doris: Men når der står, at 18 % oplever mobning, ikke ønsker, at der skal gøres noget ved det, og de også har krydset af, at det ikke har noget med lederen at gøre, så føler jeg stadig, at jeg bliver nødt til at gøre noget!

Hvad vil du stille op som leder? (afstemning afsluttet - se resultat nedenfor)

  • Svar 1: Du anser dine medarbejdere som voksne mennesker og mener derfor, at de selv må finde ud af at omgås hinanden på en ordentlig måde. Du foretager dig derfor ikke noget videre i sagen.
  • Svar 2: Du indkalder de to ældre kolleger til en personlig samtale, hvor du præciserer, at du ikke vil acceptere mobning og bagtalelse af andre kolleger.
  • Svar 3: På næste personalemøde sætter du arbejdsklimaet i køkkenet på dagsordenen.  På mødet understreger du, at det ligger dig meget på sinde, at I omgås hinanden respektfuldt.
  • Svar 4: Du indkalder Gertrud og de to ældre kolleger til et møde for at få talt om problemerne og i fællesskab komme med forslag til løsninger til at forbedre samarbejdet og omgangstonen i køkkenet.
  • Svar 5: Du sender en mail til alle medarbejderne, hvor du opfordrer dem til at behandle hinanden ordentligt.

Dilemma 4 svar