Næstformandens honorar

Honorarets størrelse svarer til 1/8 af L16 på Sundhedskartellets lederlønskala. Værdien af løntrinnet inkl. pension og særlig feriegodtgørelse betales som honorar, som er 7.941,59 kr. pr. måned (1. april 2018- niveau). Honoraret er hverken pensions- eller ferieberettiget. Næstformanden skal ud over arbejdet i hovedbestyrelsen, løse opgaver som politisk sparringspartner for formand, være professionsfaglig profil for forbundet bl.a. ved deltagelse i forskellige fora og konferencer, udvikle og understøtte professionens image.