NCP - Nutrition Care Process

Hvad er NCP

NCP bruges ved vejledning i ernæring og har fire trin, som fremgår af cirklen ovenfor. NCP kan være med til at kvalitetssikre professionsbachelorens arbejde, fordi den kan bruges til at standardisere og systematisere vejledningen.

Hvem skal bruge modellen

Alle professionsbachelorer i ernæring og sundhed, men måske især de der har speciale i sund-hedsfremme og diætetik.

Hvornår og hvor

Ved individuel diætbehandling, ernæringsvejledning, gruppevejledning, forebyggelse og sundhedsfremme − det vil sige såvel på hospitalet, i kommunen og i privat praksis.

Hvordan får man viden om NCP

NCP er online i en dansk version. Der er mere information på den internationale hjemmeside og i kapitel 3 i bogen ‘Kostvejledning’. Deltag desuden i kursus/workshop, hvis du får chancen.

Er det svært

Det kan tage længere tid i starten, notater skal skrives på en ny måde, man skal lære nye ord og bruge en ny systematik ved journalskrivning. Til gengæld er det nemmere at følge op på sin vejledning.

 


NCP kræver en licens

Du skal købe en licens til eNCTP for at få adgang til terminologien og databasen med materiale - for at kunne bruge NCP. Har du fuldt medlemskab af Kost & Ernæringsforbundet kan du få licensen gratis. 

 

Kilde
Sofie Wendelboe, klinisk diætist