Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

NCP skal få ernæringsfaglige til at tale samme sprog

  • Mette Jensen [ TEKST Henrik Frydkjær [ FOTO ]

Sofie Wendelboe er glad. Den danske oversættelse af den amerikanske metode til ernæringsbehandling, NCP, der står for Nutrition Care Proces, er netop blevet lagt op på den amerikanske hjemmeside eNCPT. Her ligger den side om side med blandt andet en norsk og en svensk version. En dansk onlineversion gør det nemmere at anbefale modellen til ernæringsfaglige, og dermed er Sofie Wendelboes vision om, at alle bruger samme systematiske fremgangsmåde ved diætbehandling og ernæringsvejledning, rykket et skridt nærmere på virkeligheden.

Modellen sætter fokus på vores kompetencer

Sofie Wendelboe er klinisk diætist og ansat på Nykøbing Falster Sygehus, hvor hun diætbehandler nyrepatienter. Hun bruger NCP hver dag, og det kvalificerer hendes arbejde, mener hun.

Derfor var hun i 2012 i regi af FAKD med til at beslutte, at kliniske diætister herhjemme skulle arbejde efter den amerikanske model, og samtidig var hun tovholder på arbejdet med at oversætte og implementere NCP i Danmark frem til 2015.

− Ernæringsbehandling kan let blive diffus, fordi alle ‘ved’ noget om kost og ernæring. NCP tilbyder en systematisk og ensartet måde at stille en ernæringsdiagnose på. Det hjælper os til at sætte ord på, hvad det er vi gør, når vi ernæringsbehandler, og være præcise, når vi beskriver de aktuelle problemstillinger. Det vil samtidig sætte fokus på os som faggruppe og på vores kompetencer, lyder dommen fra en − med egne ord − NCP-nørd.

Du får en række løsninger foræret

− Lad os tage et eksempel, siger Sofie Wendelboe.

Jeg skal have en samtale med et ældre menneske. Det er en kvinde, og hun vejer meget lidt. Straks er der en bred vifte af data, jeg skal indsamle: Ud over de åbenlyse data som vægt og indtag af væske og mad er det vigtigt at vide, om hun har selskab til måltidet, selv kan handle ind og får hjælp til tilberedning.

Og dernæst: Hvad er årsagen til undervægten? Får hun for lidt mad eller energifattig mad, mangler hun viden om maden, har hun tygge-synkeproblemer.

− Det, jeg prøver at sige, er, at NCP tvinger os til at blive superskarpe på årsagen til ernæringsproblemet og til at gå hele vejen fra udredning til problemløsning og rette interventionen eller behandlingen mod årsagen. NCP lægger samtidig op til, at vi reflekterer over, hvad der gør sig gældende i det aktuelle tilfælde hos den patient, vi sidder overfor. Det øger kvaliteten af behandlingen, at den er ensartet. Ikke ens. For der vil altid være en individuel løsning på et ernæringsproblem, understreger Sofie Wendelboe.

Udveksling af data

Systematikken gør det samtidigt enklere at indsamle ensartede data fra gang til gang. Det gør det lettere at bruge sine erfaringer. Og andres.

−  Journalerne bliver mere ens. Og det er alt andet lige en fordel. Det bliver enklere at følge op. Og det bliver især enklere for en kollega at over tage en af dine klienter.

− Hvis man tilmed er en nørd ud i statistik og kunne finde på at lave statistik over de forskellige grupper af klienter, vil man ved hjælp af NCP kunne lave en statistik over, hvad der virker, og hvad der ikke virker i behandlingen.

Sproget bliver fælles

NCP har sin egen terminologi, som man er nødt til at kende for at udnytte modellen. Det tvinger ernæringsfaglige til at tale samme sprog. Og det gør det lettere at udnytte hinandens erfaringer og diskutere på et fagligt mere kvalificeret niveau.

− Hvis du har samlet de samme data ind fra f.eks. alle dine patienter med diabetes, kan du sammenligne, og du kan udveksle data med en kollega, der bruger samme metode.

Samme terminologi gør det også lettere at snakke sammen på tværs af fag og sektorovergange.

Min erfaring er, at læger og sygeplejersker synes, det er lettere at læse mine notater − ernæringsdiagnosen − og forstå, hvad der skal ske med patienten. Det letter desuden patientens overgang fra hospital til kommunal hjemmepleje, når den kliniske diætist på sygehuset videregiver ernæringsdiagnose og informationer om den planlagte ernæringsintervention til den ernæringsfaglige i kommunen.

Endelig kan du kommunikere på tværs af landegrænser, når terminologien er den samme.

 

Kan du komme i tanke om nogle ulemper?

− NCP bygger på amerikansk kultur og praksis, vores tilgang til kostvejledning er anderledes. Det kan virke begrænsende at metoden er problem- og problemløsningsorienteret. Desuden kan det, der er fordelen, nemlig at alle gør det ens, også være en ulempe, da det giver mindre frihed til personlig variation. Ikke alle er lige begejstrede for det, siger den inkarnerede NCP-tilhænger. Men det skal ikke være en barriere, tilføjer hun.

− Alt i alt hjælper NCP os til at sætte fokus på ernæringsproblemet frem for på den medicinske diagnose. Det understreger, hvem vi er, og hvad vi kan som ernæringsfaglige.

 

FAKTA
 

Nutrition Care Proces – NCP

NCP er en proces og en model til ernæringsvejledning og -behandling. NCP har sin egen terminologi og rummer fire trin, der giver en standardiseret behandling. Se nedenfor.

Hvem skal bruge modellen

Alle professionsbachelorer i ernæring og sundhed, men måske især de der har speciale i sundhedsfremme og diætetik.

Hvornår og hvor

Ved individuel diætbehandling, ernæringsvejledning, gruppevejledning, forebyggelse og sundhedsfremme − det vil sige såvel på hospitalet, i kommunen og i privat praksis.

Hvordan får man viden om NCP

NCP er online i en dansk version. Der er mere information på den internationale hjemmeside og i kapitel 3 i bogen ‘Kostvejledning’. Deltag desuden i kursus/workshop, hvis du får chancen.

Er det svært

Det kan tage længere tid i starten, notater skal skrives på en ny måde, man skal lære nye ord og bruge en ny systematik ved journalskrivning. Til gengæld er det nemmere at følge op på sin vejledning.

Kilde: Sofie Wendelboe

 

NCP: 4 trin

NCP er en proces og model til ernæringsvejledning, der er udviklet af amerikanske diætister og netop oversat til dansk.

NCP har fire trin til en reflekteret og systematisk vejledningsproces:

  1. ErnæringsudredningAfdækker alle data, der er relevante for at vurdere patientens ernæringsstatus.
  2. Ernæringsdiagnose: Viser ernæringsstatus ved at beskrive ernæringsproblemerne og årsagerne til dem.
  3. Ernæringsbehandling (intervention): Guide til, hvad der kan gøres for at løse ernæringsproblemerne.
  4. Ernæringsmonitorering og evaluering: Opfølgning og justering af behandling.

Læs mere

Her finder du terminologien eNCPT. Siden kræver login.
ncpt.webauthor.com − vælg ‘resources’ og ‘NCP tutorials’

Blog om NCP: esthermyers.blogspot.dk

Kapitel 3 i bogen ‘Kostvejledning. Teorier, metoder og perspektiver’, Munksgaard 2016.

 

 

PERSPEKTIV

Line bak josephsen, klinisk diætist og lektor ved University Collage Sjælland

NCP kan synliggøre det komplekse i at vejlede

NCP kan bruges som værktøj af alle, mener Line Bak Josephsen.

– Med alle mener jeg alle professionsbachelorer på ‘sundhedsfremme og diætetik’, som det hedder efter den nye bekendtgørelse. Det er dem, der skal arbejde med diætbehandling.

NCP er en meget konkret model, der gennemgår diætvejledningen trin for trin. Det hjælper vejlederen til at se forskellige aspekter af den situation, som den, der får vejledning, befinder sig i. Det gør samtidig NCP til en supergod læringsmodel. 

Om man vil anvende NCP i det job, man får, er selvfølgelig et valg. Man må indrette sig, som det passer bedst, og beslutte om NCP giver mening. Måske strække modellen og bruge det, der passer til den praksis, man er i, anbefaler Line Bak Josephsen.

– Modellen er ny. Og man går jo ikke fra 0-100 på én gang. Start et sted, og læg lag på. Det vil være mit råd. Det er ikke et enten eller. Sådan er der jo ingen modeller, der er − efter min erfaring.

– Det siger jeg, velvidende, at der er delte meninger om, hvor fleksibel modellen er og skal være, og om man kan bruge enkelte elementer løsrevet fra de andre. Hvis man skal sammenligne eller samarbejde med andre f.eks. i en kommune, er man selvfølgelig nødt til at være enige om, hvordan NCP bruges, tilføjer hun.

På uddannelsen har vi brugt NCP som ramme for at integrere forskellige fagelementer i undervisningen af de kliniske diætister. Vi startede med at fokusere på de fire trin, men blev opmærksomme på, at modellen har mere at byde på. Den rummer også den kritiske tænkning og det etiske aspekt, og det gør den oplagt at bruge til at skitsere, hvad det helt overordnet vil sige at arbejde som klinisk diætist: Hvorfor det er vigtigt at kende sundhedsvæsenets opbygning, principperne for den motiverende samtale, det etiske og psykiske aspekt af en vejledning. Det er ikke konkret en del af modellen, men modellen kan være med til at synliggøre, at det er komplekst, men vigtigt at finde sin plads i sundhedssystemet. Og at det ikke er nok alene at skaffe sig klinisk viden og erfaring.