Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Nej til færre beskyttede

  • Karin Kaas [ t e k s t ] Heidi Lundsgaard [ f o t o ]

Der er alt for mange på de offentlige arbejdspladser, der er beskyttet mod afskedigelse, fordi de udfører et tillidshverv. Det mener arbejdsgiverne i KL og Danske Regioner, der derfor har som et overenskomstkrav, at antallet af beskyttede medarbejdere skal sættes ned. Helt specifikt har de kik på suppleanterne.

Den køber Gunhild Libach Burup, tillidsrepræsentant på Århus Universitetshospital ikke. Suppleanterne har i høj grad brug for at være beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsrepræsentanten, siger hun.

− Suppleanten skal føre ordet, når vi andre har forfald. Så de kan komme til at sidde i en lige så ubehagelig situation som tillidsrepræsentanten, siger hun.

Nok at tillidsrepræsentanten er beskyttet

Formanden for Løn- og Personaleudvalget i KL, Michael Ziegler, der til daglig er borgmester i Høje-Taastrup kommune, siger, at KL ikke er uenig i, at tillidsrepræsentanten har brug for den ekstra beskyttelse.

− De kan være nødt til at tale ledelsen midt imod, og derfor er det nødvendigt at beskytte dem mod afskedigelse. Men der er ingen grund til, at suppleanten skal være beskyttet, siger han.

Han begrunder sin og KL’s holdning med, at kun en mindre del af suppleanterne er aktive. Ifølge en rundspørge til kommunerne, som KL har foretaget, gælder det kun syv procent af suppleanterne.

− Og der er igen grund til, at ikke-aktive skal være beskyttede, siger han.

Vi bruger suppleanterne

Gunhild Libach Burup giver ikke meget for det synspunkt. For det er jo ikke sådan, at det er umuligt at fyre tillidsrepræsentanter eller deres suppleanter, hvis det er sagligt begrundet, understreger hun.

− Prisen er tre måneders ekstra løn. Og med de lave lønninger, vi har, kan det ikke vælte det hele. Næh, det handler om, at arbejdsgiverne vil have mulighed for at komme af med de repræsentanter, der måske har vist lidt ekstra kant, siger hun.

Hun understreger, at suppleanterne på hendes arbejdsplads ofte er i spil. For eksempel kan det være nødvendigt for tillidsrepræsentanten at melde forfald af arbejdsmæssige grunde. Så hun køber ikke arbejdsgivernes argument.

Arbejdsgiverne vil have frie hænder

Ifølge KL er det især et problem på mindre arbejdspladser, at beskyttelsen også omfatter suppleanter. Argumentationen fra Michael Ziegler er, at man kan risikere, at der er flere beskyttede end ikke-beskyttede, og at der er urimeligt, at så mange på forhånd er fredet, hvis der skal afskediges på arbejdspladsen.

Det gør ikke indtryk på Gunhild Libach Burup, der i stedet opfordrer arbejdsgiverne til i fredstid sammen med medarbejderne at opstille retningslinjer for, hvordan afskedigelser skal foregå.

− Det må handle om kvalifikationer og kompetencer, når der skal afskediges. For selvfølgelig skal man ikke fyre tømreren, fordi snedkeren er tillidsrepræsentant. Men det er piveri at gøre det til et problem, at tillidsrepræsentanten skal have tre måneders ekstra løn.

Hun ser arbejdsgiverkravet som et forsøg på at få helt frie hænder til at bestemme, hvem der skal ud. Og det kan jo være rart at slippe af med en tillidsvalgt, der stiller for mange ubehagelige spørgsmål, siger hun.

 

SYNSPUNKT

 

Alle tillidsvalgte er aktive

Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet og formand for Dansk Sygeplejeråd, gjorde det allerede ved udvekslingen af overenskomstkrav klart for både KL og Danske Regioner, at arbejdsgivernes krav om færre beskyttede tillidsvalgte ikke får nogen let gang på jorden.

− Det er et underligt krav at rejse. Ikke mindst i betragtning af, at der er endnu mere brug for de tillidsvalgte under en krise, hvor medarbejderne er pressede. Så det er helt forfejlet at tale om færre beskyttede eller i det hele taget færre tillidsvalgte, siger Grete Christensen.

Det formilder ikke formanden for Sundhedskartellet, at arbejdsgiverne især har kik på suppleanterne.

− Virkeligheden er jo, at suppleanterne bliver brugt. Så hvornår har de beskyttelsen, og hvornår har de ikke, hvis man følger arbejdsgivernes tankegang. Det kan der opstå rigtig store slagsmål om.

Også formanden for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry, undrer sig over kravet fra arbejdsgiverne.

− De overser, at de beskyttede tillidsvalgte har en vigtig funktion på arbejdspladsen, som arbejdsgiverne i stedet burde interessere sig for, siger hun og slår fast, at regelsættet omkring de tillidsvalgte er glimrende, “det skal der ikke pilles ved”.

Hun undrer sig over arbejdsgivernes begrundelse, at det går ud over de ikke-beskyttede medarbejdere i forbindelse med afskedigelser.

− Hvis det betyder, at arbejdsgiverne mener, de afskediger de forkerte, kender de åbenbart ikke regelsættet. Det er måske problemet?

Ghita Parry understreger, at kravene først lige er udvekslet, og at hun derfor ikke kender arbejdsgivernes begrundelse for, at de vil have antallet af beskyttede beskåret, men at hun glæder sig til at få det uddybet. For at det skulle hænge sammen med, at suppleanterne ikke er aktive tillidsfolk, køber hun ikke.

− Jeg kender ingen suppleanter, der ikke er aktive. Det er jo også at være aktiv, når tillidsrepræsentanten og suppleanten drøfter tingene i det daglige. Der er ingen af de tillidsvalgte, der er overflødige, siger hun.

 

FAKTA

 

Regler om beskyttelse af tillidsvalgte

Ifølge de gældende aftaler med KL og Danske Regioner er tillidsrepræsentanten, fællestillidsrepræsentanten og MED/SU-repræsentanten og deres suppleanter beskyttet mod afskedigelse. Også arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet.

Reglerne siger, at der skal være tvingende årsager til at fyre en tillidsrepræsentant. Og der gælder omvendt bevisbyrde forstået sådan, at arbejdsgiveren skal bevise, at det ikke lige så godt kunne være en anden medarbejder, der afskediges. Tillidsrepræsentanten skal være den sidste, der afskediges. Desuden gælder, at tillidsrepræsentanten skal have tre måneders længere opsigelsesvarsel end hans eller hendes ansættelseslængde berettiger til.