Netportalen UC Viden

Netportalen UC Viden, som er professionshøjskolernes net-portal for professions- og erhvervsrettet forskning og udvikling, er nu officielt åbnet.

Portalen synliggør professionshøjskolernes aktiviteter på forsknings- og udviklingsområdet og indeholder projekter, publikationer, film og andre møder at fremstille ny viden på. Portalen indeholder også studenterprojekter som fx bachelorprojekter mv.

UC Viden er en portal, der omfatter publikationer, forsknings- og udviklingsprojekter, undervisningsforløb m.v. fra de syv danske professionshøjskoler og de to ingeniørhøjskoler (nu fusioneret ind i hhv. Aarhus Universitet og DTU).

I tilknytning til UC Viden er også en portal for studenterprojekter.