Netværk for kostkonsulenter på hospitalerne

Vi er en gruppe af kostkonsulenter på hospitalerne som samles for at dele viden, idéer og erfaringer. Vores stillingsbeskrivelser er meget forskellige, men fælles for os alle er, at vi har en tværfaglig funktion, hvor vi fungerer som bindeled mellem afdelinger og køkken. I vores fora diskuteres aktuelle faglige udfordringer og emner, der presser sig på for netværkets medlemmer.

Hvad kan netværket tilbyde dig?

Netværkets medlemmer sætter selv dagsordenen for møderne. Eksempelvis kan et mødetema bestå af et oplæg med relevant fagligt input, det kan være et netværksmedlem der præsenterer et afsluttet projekt eller et oplæg til et interessant kursus. Selvfølgelig bidrager netværket herudover med generel erfaringsudveksling – blandt andet kan vi lære meget af de forskellige strategier, medlemmerne i netværket anvender til at markedsføre vores faglige funktion.

Netværket giver dig også mulighed for, til enhver tid, at kontakte kollegaer på landsplan og få en faglig sparring.

Netværket afholder nationale møder samt regionale møder i henholdsvis Jyllandsgruppen og Sjællandsgruppen (inkl. Færøerne).

Sådan bliver du medlem af netværket:

Tænker du, at netværket er noget for dig, eller ønsker du blot at vide mere om netværket for kostkonsulenter, er du velkommen til at kontakte:

Jyllandsgruppen: Bodil Svinth på tlf. 78 46 35 95 eller bodil.svinth@aarhus.rm.dk

Sjællandsgruppen: Marianne Willumsen på tlf. 35 45 35 56 eller marianne.willumsen@regionh.dk