Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Netværk øger kompetencerne

Kost & Ernæringsforbundet tilbød sidste vinter ledere og mellemledere hjælp til at etablere ledernetværk med basis i fælles, faglige interesser.

− Mange ledere deltager allerede i netværk eksempelvis i region og kommune. Ideen var derfor at tilbyde et fagligt netværk som supplement til de netværk, der krydser faggrænser. En række spørgsmål og problemstillinger gælder alene for kost- og ernæringsfaglige ledere, og løsning af dem i netværket vil give et godt udgangspunkt for udvikling af egen ledelsespraksis, siger Judi Olsen, chef for kostfaglig afdeling i Kost & Ernæringsforbundet.

− Ledernetværk kan også bruges til at drøfte fagets udvikling og omdømme og falder dermed fint i tråd med forbundets arbejde på at styrke professionsidentiteten.

Det er op til det enkelte netværk, hvilke temaer der står øverst på dagsordenen.

− Mens ledere på øverste niveau kan have behov for diskussioner om strategisk ledelse, dvs. ledelse i forhold til det politiske niveau, vil netværk på mellemlederniveau måske snarere diskutere dokumentation, kvalitetssikring og markedsføring, siger konsulent Morten Seerup og fortæller, at der på de første netværksmøder har været talt om alt fra rekruttering af elever over branding, håndtering af flexjobbere og svære samtaler til indkøb og madspild.

− Netværkenes væsentligste funktion er at give plads til videndeling, læring, sparring og dermed refleksioner over ledelsespraksis, understreger han.

FAKTA

 

Til netværk

Netværkene har fået ’starthjælp’ til de første møder og er nu selvkørende. Netværkene beslutter selv mødeform og frekvens, og har hver udpeget en tovholder.

Nogle netværk er lokale, andre landsdækkende.

De fleste har valgt at mødes tre, fire gange årligt og har derudover dialog på mail og telefon.

Netværkene dækker seks områder: Netværk for mellemledere, kantineledere, ledere med strategisk lederansvar, ledere på døgninstitutioner, ledere på højskoler, friskoler og efterskoler og ledere på hospitaler.