Kontakt

Mad- og måltidskonsulentKaren Leth

T: 3163 6606
E: kdl@kost.dk

Netværk og videndeling

Netværk

Hvis I har kontakt til en projektpartner kan det være, at der etableres netværk med de øvrige deltagere. Alternativt må I selv sætte noget i værk. Madkulturen er en del af det, der hedder ’Køkkenprojektet’ og de har planer om at opsamle erfaringer fra de institutioner, kommuner og regioner, der har fået støtte fra regeringens omlægningspulje til uddannelse af medarbejderne:

Madkulturen: Økologi i offentlige måltider

Det økologiske Danmarkskort

To kommuner er i dag i mål med gennemsnitligt økologiprocent på mindst 60, nemlig København og Albertslund kommuner. Derudover har godt seks kommuner en politik for den økologiske omlægning og en målsætning, der siger 60 procent, men de har endnu ikke indfriet målsætningen, der desuden primært gælder daginstitutionerne og ikke f.eks. på ældreområdet.

'Det økologiske danmarkskort’

Grønne byer: En række kommuner har i mange år samarbejdet at fremme en bæredygtig udvikling, mindske CO2 og udnytte lokale ressourcer. De seks kommuner satser på 75 procent økologi i 2015. Læs hvor langt de er nået: Grønne byer