Normering

Dokumentation af de forskellige opgaver kan hjælpe til at gå i dialog med arbejdsgiveren om normeringsforhold.

Gå i dialog med ledelsen

Mange kommuner og regioner gennemfører besparelser og personalereduktioner på køkkenområdet. Ledelsen har retten til at fastsætte normeringen, men har også ansvaret for, at der er sammenhæng mellem opgaver og personaleressourcer.

Mange medlemmer efterspørger nøgletal, centrale aftaler og retningslinier for normeringer på kost- og ernæringsfaglige arbejdspladser. Sådanne findes imidlertid ikke. I stedet bør personalet gå i dialog med ledelsen om, hvordan de tildelte timer bruges.

Normeringen afhænger af flere faktorer

Når du skal udregne køkkenets normeringsbehov er det vigtigt, at du ud over produktionsmængden også tager højde for alle de andre opgaver, som ledelse og personale løser i løbet af en dag. Det vil sige rengøring, opvask, administration, udportionering, arbejde i cafeen og andre typer af serviceopgaver.

Køkkenets indretning og de fysiske rammer har også indflydelse på, hvor effektivt opgaverne kan udføres. Ligeledes kan anvendt produktionsform og distributionssystem have betydning for ressourcebehovet.

Det er også vigtigt at se på de fastlagte rammer for køkkenets tilbud og service. Udfører personalet f.eks. flere serviceopgaver, end der er fastlagt?

Endelig er det også en god ide – f.eks. en gang om året, at få belyst om forudsætningerne for normeringen er ændret. Et godt udgangspunkt er løbende at dokumentere omfanget af opgaver – herunder også den tidsmæssige belastning ved udførelse af enkeltfunktioner. I Redskabet er der hjælp at hente til bl.a. tidsregistrering og dokumentation af produktion og opgaver.

Tag højde for det lovlige fravær

Ved normeringsberegningen skal du også huske at tage højde for det lovlige fravær i køkkenet – (ferie, erstatningsfrihed, omsorgsdage, barns 1. og 2. sygedag). Den type fravær udgør ca. 18% af beskæftigelsesgraden på 1924 timer for en fuldtidsansat.