Nu falder ledigheden hos professionsbachelorerne

  • Professionsbachelor i ernæring og sundhed
    Foto: Scanpix. Det er vigtigt at netværke og holde sig fagligt opdateret.

Af Hanne Gaard Guldager, journalist, FTF-A

Krisen har sat sit præg både på ledighedsstatistikkerne og optimismen, siden den for alvor satte ind i slutningen af 00’erne. Mange mistede både jobbet og troen på, at de kunne finde nyt arbejde. Professionsbachelorerne i ernæring og sundhed er blandt dem, der for alvor har oplevet, hvor svært det er at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Men nu tyder statistikkerne på, at der er forandring på vej. I hvert fald oplever FTF-A, som er a-kasse for Kost- og Ernæringsforbundet, at ledigheden falder blandt professionsbachelorerne i ernæring og sundhed.

Fra december 2011 til december 2013 er der sket et fald i ledigheden fra omkring 15 procent til godt 12 procent, når man korrigerer for sæsonudsving. ”Det er rigtig dejligt, at ledigheden nu falder hos professionsbachelorerne. Det er fantastisk at se, at de kommer i job,” siger konsulent i FTF-A Lene S. Madsen.

Optimismen skal tilbage

I Kost- og Ernæringsforbundet glæder professionschef Kristine Bælum sig over de nye tal og håber, at man nu kan lægge mismodet væk og begynde at tro på fremtiden for professionsbachelorerne. ”Vi er jo blevet mødt med, at man bare ender i ledighed med denne uddannelse. Det har nærmest været en selvforståelse. Men nu kan vi se, at det kræver lidt tid, og så kan det lade sig gøre. Så man skal ikke miste modet,” siger hun.

Man skal ikke forvente at få drømmejobbet fra dag ét, efter uddannelsen er afsluttet. Derfor er det vigtigt, at man sørger man for at holde sig opdateret og følge med inden for sit fag, så man fortsat er attraktiv for arbejdsmarkedet. ”Det er vigtigt at sørge for at holde fast i gejsten, tro på sine muligheder og holde sig til,” understreger Kristine Bælum, der opfordrer til at styrke sit netværk både fysisk og på de sociale medier, hvor der er mange faglige grupper, som man melde sig ind i. Det kan være vejen til det nye job.

Fakta om mulighederne i FTF-A

FTF-A er den a-kasse, som Kost- og Ernæringsforbundet anbefaler til sine medlemmer. Et tæt samarbejde mellem Kost- og Ernæringsforbundet og FTF-A gør, at FTF-A kender kost- og ernæringsmedarbejdernes fagområde og derfor kan rådgive meget mere målrettet. Det er altid en mulighed at kontakte FTF-A for sparring om jobsøgning eller deltage i FTF-A’s mange inspirationsmøder om jobsøgning, karriereudvikling eller netværk.

Det er også muligt at få sparring på sine ansøgninger inden for 24 timer hos en af FTF-A’s jobrådgivere. Som medlem af FTF-A kan man også lægge sit cv i FTF-A Jobindex, som en særlig del af Jobindex, der alene er for FTF-A’s medlemmer, hvor FTF-A kan finde relevante kandidater til ledige job. Der er meget mere om FTF-A’s tilbud på www.ftf-a.dk