Nu har du mulighed for at komme på kursus i NCP

Tag debatten om ernæringsbehandling

Ernærings- og sundhedsprofessionelle diskuterer ofte effekten af mad og ernæring, ernæringsstatus og ernæringsterapi i et sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende perspektiv. Uanset hvem målgruppen er, har vi en holdning til, hvordan ernæring kan/bør/skal være en del af en indsats.  

Når det kommer til at reflektere over den egentlige praksis i ernæringsbehandlingen, er vi derimod knapt så skråsikre. Vi er udfordrede af forskellige arenaer, af behandlingsregimer, matrikler og kulturer. Vi sidder ofte alene, og supervision er ikke så udbredt, som man kunne ønske. Derfor forstummer snakken.

NCP giver et fælles afsæt

NCP giver os en fælles referenceramme for vores behandling, for vores indsatser og for vores faglighed. Derfor er Kost & Ernæringsforbundet gået sammen med Foreningen af Kliniske Diætister om at udbrede brugen af NCP i Danmark.

Foreningen af Kliniske Diætister har for år tilbage iværksat implementeringen og oversættelsen af det amerikanske redskab, og nu er de to organisationer gået sammen om en række tiltag, der skal påvirke udbredelsen af NCP blandt de ernærings- og sundhedsprofessionelle i Danmark.

Kursus i NCP

Første skridt på vejen er et kursus som udbydes i Aarhus og København. Målgruppen for kurserne er færdiguddannede ernærings- og sundhedsprofessionelle, som endnu ikke har implementeret NCP i hverdagen samt studerende, som har stiftet bekendtskab med NCP, men gerne vil vide mere. 

Du skal have en licens

Kurset kræver adgang til den amerikanske eNCPT hjemmeside og forudsætter kendskab til den nyeste danske udgave af NCP terminologi, snapshot og NCP modellen. Derfor henvender kurset sig primært til medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet og Foreningen af Kliniske Diætister - men er dog åbent for alle.