Nu kommer pengene til de lokale køkkener

Efter to ansøgningsrunder er det nu lykkedes at fordele 425 mio. kr. til 69 kommuner, der vil ’forbedre og forny’ køkkenerne på plejecentrene.

Bedre madoplevelser

De 425 mio. kr., der blev afsat på finansloven for 2017, skulle ’bringe måltidet og madlavningen tættere på så mange ældre som muligt’.  Ældreminister Thyra Frank glæder sig derfor over nu at kunne fordele pengene til de kommuner, der har søgt.  Hun forventer, at flere lokale køkkener vil betyde, at de ældre vil få endnu bedre madoplevelser i form af frisklavet mad.

Kost & Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry, glæder sig sammen med ældreministeren og håber, at det går som ministeren forventer.

- Pengene giver mulighed for en målrettet indsats, hvor kommunerne bakker op om et køkken med holdning til maden, siger Ghita Parry. Men det er helt afgørende, at der også i de lokale køkkener er fagfolk til at sørge for det kulinariske og det ernæringsmæssige.

- Ældre på plejecentrene har nemlig meget forskellige behov, og det kræver både kost- og ernæringsfaglige kompetencer og tid at håndtere eksempelvis de mange forskellige diæter og tilberede mad med en forskellig konsistens til de ældre med tygge-synkebesvær eller små, energirige måltider til ældre med en lille appetit.

Køkken med holdning

Til gengæld er det fine ved lokale køkkener, at det giver anledning til et godt samarbejde og en tydelig arbejds- og ansvarsfordeling mellem køkken og pleje, mener Ghita Parry.

- Køkkenets tilstedeværelse appellerer til at tage stilling til, hvilket ’køkken’ plejecenter skal have, og hvordan de sikrer gode rammer og godt værtsskab der vil give borgerne en bedre madoplevelse.

Og det er forudsætningen for, at der er noget at hente for kommunerne i forhold til at forbedre kvaliteten af ældremaden, fastslår Ghita Parry.

 

Fakta

Pengene er fordel på 69 kommuner.

De største beløb i puljen er gået til Aalborg, København, Bornholm og Aarhus der hver især har fået mellem 33 og 44 millioner kroner.

Her kan du se, hvilke kommuner, der har fået del i puljemidlerne:

Kilde