Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov  [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Nu ved vi, hvad der gælder

 • Marie Preisler [ t e k s t ] │TaoLytzen [ f o t o ]

En uoverskuelig lokalaftale om arbejdstid gav i årevis hovedbrud og bøvl for både personale og ledelse i kantinen i Aalborg Kommunes borg- mesterforvaltning. Nu er der ryddet op i reglerne med assistance fra Kost & Ernæringsforbundet.

Umulig aftale om flekstid

− Vi har i årevis arbejdet efter nogle dumme regler om flekstid, som in- gen helt kunne forstå, og som ikke virkede rimelige. Til sidst blev vi enige om at spørge Kost & Ernæringsforbundet til råds. Det har resulte- ret i, at vi nu med forbundets hjælp har fået løst det på en god måde, si- ger ernæringsassistent Hanne Mortensen.
Hun har arbejdet i køkkenet i fem år, hvor en gammel, lokal aftale om flekstid indebar, at medarbejderne havde meget svingende arbejdstid og lejlighedsvis meget lange vagter uden klarhed over, hvornår det skulle udløse overtidsbetaling.

Aftalen opsagt

Da Kost & Ernæringsforbundet blev inddraget, var første skridt at opsige flekstidsaftalen. Samtlige medarbejdere har siden hver fået udbetalt knap 10.000 kroner i økonomisk kompensation, og både leder og med- arbejdere er blevet vejledt omkring arbejdstidsreglerne af Kost & Ernæ- ringsforbundet.
Den udgang på sagen er også leder af køkkenet, Kim Ditmar Nielsen, meget tilfreds med:
− Flekstidsaftalen fandtes allerede, da jeg blev leder, og jeg tænkte ærligt talt ikke videre over, om den var hensigtsmæssig. Jeg har en fortid i restaurationsbran- chen, hvor vi ikke gik så meget op i den daglige arbejdstid. Men set i bagklogskabens lys kan jeg se, at der skal være helt klare regler, som alle forstår og bakker op om. Det har vi nu op- nået i en rigtig fornuftig dialog med Kost & Er- næringsforbundet, siger han.

Sparring til lederen

Kim Ditmar Nielsen har ikke tidligere søgt råd- givning i sit forbund, men han er nu blevet opmærksom på, at han har den mulighed.
− Jeg har ikke tidligere i mit job som leder tænkt på forbundet som sparringspartner, men jeg er glad for, at jeg overvandt min mod- stand og tog ja-hatten på i denne sag, for vi har fået af balanceret og god hjælp, og jeg vil frem- over konsultere forbundet i tvivlsspørgsmål, siger han.

Nu er vagtplanen fornuftig

Den daglige arbejdsgang i køkkenet er ændret, og Kim Ditmar Nielsen bruger nu lidt mere tid på kontoret for at sikre, at vagtplanerne hæn- ger fornuftigt sammen.
Hanne Mortensen har også lært af sagen, at forbundet kan bruges som rådgiver − uden at det optrapper uenigheden, så den bliver til en decideret konflikt.
− Vi er et rigtig godt team og derfor kede af at brokke os, for det var jo dybest set ikke vo- res leders skyld, at der var tossede regler, som ingen af os kunne overskue. Vi ønskede ikke at skabe strid og konflikt. Men jeg er glad for, at vi til slut var enige om at tage hul på sagen og søge faglig hjælp, for det gav ikke ballade. Tværtimod førte det til en god fælles løsning, og vi har fået kanon god hjælp i forbundet, si- ger Hanne Mortensen.

Vælg en tillidsrepræsentant

Jurist Monica Hovgaard og TR- og arbejdsmar- kedskonsulent i Kost & Ernæringsforbundet Jorge Bombaci har forhandlet med Aalborg Kommune i sagen.
Jorge Bombaci har desuden vejledt køkke- nets leder og medarbejdere omkring arbejds- tidsreglerne. Og han har anbefalet medarbej- derne at vælge en tillidsrepræsentant.
− Det er altid en rigtig god ide at have en til- lidsrepræsentant, der kan sikre, at der ikke indgås aftaler lokalt, der strider imod gene- relle arbejdstidsregler, siger Jorge Bombaci.

 

GUIDE

TIL LOKAL ARBEJDSTID
ARTIKEL: Mette Jensen [ t e k s t ]

Fakta

Centrale aftaler om arbejdstid, der indgås i forbindelse med overenskomsten, kan af gode grunde ikke tage højde for særlige behov på den enkelte arbejdsplads. Det kan en lokal arbejdstidsaftale derimod. Den kan derfor være med til at skabe bedre harmoni mellem arbejdsliv og privatliv. Det sikrer større tilfredshed i arbejdet og er med til at forebygge stress og nedslidning.

Info:

Fordele ved en lokal arbejdstidsaftale

Aftalen giver:

 • øget selvstændighed og medindflydelse i planlægning af arbejdet og arbejdets tilrettelæggelse
 • tilpasning af arbejdstiden efter både arbejdsgiverens og medarbejdernes ønsker og behov
 • et godt arbejdsmiljø og øget arbejdsglæde.

Når aftale indgås

Når der skal laves en lokal aftale om arbejdstid, skal I være opmærksomme på:

 • at lokalaftalen ikke må stille ansatte ringere end den gældende overenskomst
 • hvad I opnår, og hvad I giver afkald på
 • hvad I får ud af aftalen med hensyn til økonomi
 • at aftalen skal indeholde bestemmelser om aftalens opsigelse
 • at medarbejderne skal inddrages i processen - det er lederen og tillidsrepræsentanten, der sammen skal sørge for det
 • at tillidsrepræsentanten kan vende aftalen med Kost & Ernæringsforbundet, inden den underskrives
 • at sende en underskrevet kopi af aftalen til forbundet.

Vurder aftalen

Når I har indgået en lokal arbejdstidsaftale, kan I tjekke om den virker, ved at stille jer selv følgende spørgsmål:

 • Kender både den daglige leder og medarbejderne aftalens indhold
 • Bliver aftalen overholdt af begge parter
 • Er der nogen uklare bestemmelser i aftalen
 • Giver aftalen den tiltænkte fleksibilitet
 • Hvornår er der tale om overarbejde
 • Er jeres system til registrering af arbejdstiden optimalt, og ved alle, hvordan de skal registrere arbejdstiden
 • Er der uklare begreber i aftalen
 • Har jeres arbejdsvilkår ændret sig, siden aftalen er indgået
 • Trænger aftalen til at blive taget op til drøftelse igen. Kontakt forbundet, hvis der er tvivl, om arbejdstidsaftalen overholdes.

Kontakt

Din tillidsrepræsentant. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, er du velkommen til at kontakte Kost & Ernæringsforbundet:
post@kost.dk eller 33 41 46 60 – så får du direkte kontakt til en konsulent