Nutrition Care Process - NCP

Nutrition Care Process & Terminology (NCPT), er udviklet af Academy of Nutrition and Dietetics (AND), oversat til dansk af FaKD og officielt udgivet oktober 2016.

NCP styregruppen har udarbejdet et fælles grundlag for NCP i Danmark, hvor gruppen redegør for årsagen til implementering af NCP.

Hvorfor skal NCP implementeres ved diætbehandling af individer og grupper:

 

 • Kvalitetssikring/ kvalitetsudvikling af behandling af patient/borger/klient
  • NCP fordrer en systematisk og kritisk reflekterende tænkning og anvendelse af en fælles ernæringsterminologi
  • NCP tydeliggør den mest hensigtsmæssige ernæringsintervention ved hjælp af PES-redegørelsen (problem - etiology - symptoms)
 • En fælles ernæringsterminologi styrker og sikrer kontinuitet i det monofaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde
 • Fremhæver og tydeliggør de faglige kompetencer blandt ernæringsprofessionelle
 • NCP sætter patient/borger/klient i centrum
 • NCP giver klare mål at arbejde med
  • både ift. sundhedspædagogiske-, ernæringsmæssige- og fysiologiske mål
 • NCP åbner muligheder for et internationalt diætetisk samarbejde

eNCPT - online NCPT manual

Som medlem af FaKD og Kost og ernæringsforbundet kan du få en licens til eNCPT, hvor du kan finde alt officielt materiale der er udgivet omkring NCP. Få licens her.

Hele siden er oversat til dansk, du skal blot gå ind og ændre sprog i indstillinger. Gå ind på: https://www.ncpro.org/ og login med dit personlige login. Vælg derefter "Members Area" øverst i højre hjørne, vælg "My Profile" og under "Preferences" midt på siden, kan du i højre side skifte sprog til dansk. Rul helt ned på siden og husk at vælge "Safe Profile" for at gemme.

Desuden er der netop udgivet forskellige materialer til dig der arbejder med NCP i Danmark og gerne vil have et overblik over den danske oversættelse. Det er der kommet en "hjem" side ud af.

På "hjem" siden kan du finde en brugsanvisning til den nyeste NCP terminologi og en kort sammenfatning af NCP. Derudover er det danske arbejde med NCP beskrevet, hvor du også kan læse om projektgrupperne bag oversættelserne.

Du kan også finde NCP Modellen og et excel ark der viser alle ændringerne der er mellem 2014 edition og 2015 edition. Slutteligt ligger en samlet oversigt over NCP terminologilisterne som PDF, klar til at printe ud og tage i brug.

De danske oversættelser af nyeste udgave eNCP omfatter:

 • Snapshots 1, 2, 3, 4
 • Terminologilister 1+4, 2, 3
 • NCP Modellen
 • Relevante referenceark

Referenceark indeholder uddybende forklaringer til hver enkelt diagnose og terminologi.

Derudover har AND udgivet videoer på engelsk, hvor der forklares hvordan hele NCP processen foregår fra patienten træder ind af døren. 

Har du lyst til at læse mere om NCPT, kan FaKD anbefale denne blog og nedenstående videnskabelige artikler og afhandlinger

Artikler som kræver at du har adgang til den pågældende database:

NCP-modellen og den motiverende samtale

NCP har en fast klumme i Diætisten 

Diætisten februar 2013, nr. 121 med Nutrition Care Process som tema