Nutrition Day, today

I fag er det Nutrition Day, den dag, hvor hospitaler og plejecenter er blevet opfordres til at screene patienter og beboere med det mål at samle data ind til en fælles og international database.

Målet er, at de data, der samles, skal bruges i forskningen og til at skabe et overblik over patienters og ældres ernæringsstatus. Samtidig vil data sætte fokus på underernæringsproblematikken – på et internationalt plan, men også i bestemte patientgrupper eller i de kommuner, der deltager.

Deltagelse giver desuden mulighed for at bruge nogle af de screeningsværktøjer, som Nutrition Day stiller til rådighed.

Kilde