Ny alliance vil mindske social ulighed i sundhed

Den sociale ulighed i sundhed er øget. Der er i stigende grad forskel på, hvor langt og sundt et liv, vi lever, alt efter hvilken position i samfundet, vi har.

Fakta er, at socialt udsatte trives markant dårligere end den øvrige del af befolkningen, når det gælder sundhed og sygdom. Udfordringerne er bl.a. relateret til KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion). 

Sundhed er en ret

Udsatte borgere spiser generelt mere usundt og udfordres af en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, som giver stor risiko for livsstilssygdomme. Og de har en markant lavere gennemsnitslevealder end resten af befolkningen: Mænd dør i gennemsnit 19 år tidligere og kvinder 17 år tidligere.[1] 

"Kost og ernæring spiller en vigtig rolle i forhold til et sundere liv. Virkeligheden er, at der ikke er lige adgang i forebyggelsestilbud og til behandling, når sygdom melder sig. De ernæringsprofessionelle arbejder for at skabe gode hverdagsvaner, og for at yde den rette hjælp og vejledning. Vi mener, at sundhed er en ret for alle, og derfor er vi med i alliancen", siger Ghita Parry, formand i Kost og Ernæringsforbundet.

Forbundets projekter

Forbundet har allerede fokus på social ulighed i sundhed, og afholder en workshop for særlige samarbejdspartnere d. 9. marts, hvor socialminister Astrid Krag får overrakt forslag til konkrete indsatser. Desuden arbejder forbundet med bl.a. følgende projekter:

  1. Godhavn: om anbragte børn – i forlængelse heraf foreslår vi obligatoriske Sundhedstjek til borgere på botilbud. Socialt udsatte kommer sjældent selv til behandling, så den opsøgende indsats skal styrkes.
     
  2. Diabetes projekt: – om den skævfordelte overvægt – social gradient.
     
  3. At få afskaffet egenbetaling til diætistkonsultation, fordi der pt. ikke er vederlagsfri adgang til kvalificeret vejledning om livsstilsændringer hos ernæringsprofessionelle.
     
  4. Underernæring, som er en af forbundets mærkesager: I forhold til behandling af patienter med underernæring, er der er forskel på patienternes behov og ikke mindst egne og familiens ressourcer, og det skal afspejle sig, når patienten møder sundhedspersonalet.

 

Fakta om alliancen

Alliancen startede 1. januar 2020. Den fælles vision er sammen at bidrage til at nedbringe de sundhedsmæssige konsekvenser af ulighed for borgere og patienter uanset social baggrund og position. 

Alliancen er treårig og afsluttes i januar 2023 med et møde, hvor parterne dokumenterer projekter og effekt af arbejdet. Alliancepartnerne udvælger fokusområder og sætter mål for, hvordan organisationerne kan mindske social ulighed i sundhed.

Foruden Kost og Ernæringsforbundet består alliancen af parter fra bl.a. regioner, kommuner, organisationer, civilsamfund og private.

Læs mere om alliancen her.