Ny bekendtgørelse for ernæringsassistentuddannelsen

Hvad betyder den nye bekendtgørelse for uddannelsen, elever og arbejdspladser?

Der er særligt tre ændringer, som du bør være opmærksom på. Den første omhandler kompetencemål for grundforløbet. Her har man foretaget småjusteringer.

På kompetencemål for hovedforløbet har man ændret mere markant i indholdet, især grundet nedlægningen af ernæringshjælperuddannelsen. Uddannelsen er løftet i forhold til at øve håndværket og bæredygtighed mv.

Men de største ændringer findes på den afsluttende prøve (svendeprøven), som vil blive afholdt på en helt anden måde end hidtil for de elever, der starter på den nye bekendtgørelse fra 1. august i år.
Svendeprøveopgaven tildeles ved lodtrækning, og der udarbejdes skriftlig faglig dokumentation hertil. Den faglige dokumentation bruges som dokumentation til den praktiske prøve, hvori der også indgår en lodtrukken ukendt opgave. Efterfølgende mundtlig eksamination med udgangspunkt i den praktiske opgaveløsning og den faglige dokumentation.

Den afsluttende prøve begynder med, at eleven i den 2. sidste skoleuge tildeles en opgave ved lodtrækning. Der afsættes i samme uge tre sammenhængende dage til forberedelse af den praktiske prøve og udarbejdelse af skriftlig faglig dokumentation til opgaveløsningen. Opgaven tager udgangspunkt i en målgruppe, en kostform og en råvarekurv. Råvarekurven udleveres på dagen for den praktiske prøve. Forberedelsen omfatter udarbejdelse af det skriftlige materiale, eleven skal bruge til udførelse af den praktiske opgave og til prøvens mundtlige eksamination.

Den praktiske prøve består af den lodtrukne opgave, eleven har fået tildelt, en lodtrukken ukendt opgave, der udleveres, når den praktiske prøve begynder, og en mundtlig eksamination. Den praktiske prøve varer 3 timer og 40 minutter, heraf 30 minutter til at udføre den ukendte, lodtrukne opgave. Prøvens varighed er eksklusive rengøring. Opgaven omfatter tilberedning og anretning af en menu med hovedret og biret til fire personer, med en bestemt kostform til en defineret målgruppe. Den ukendte, lodtrukne opgave indeholder ingrediensliste og består af tilberedning af en komponent med fokus på grundtilberedningsmetoder.

Læs hele bekendtgørelsen her.