Ny indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø

KL og Forhandlingsfællesskabet lancerer fra maj 2016 en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Indsatsen går under navnet SPARK, der står for Samarbejde om  Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne. I et fælles brev fra KL og Forhandlingsfællesskabet skriver Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen om projektet. 

- Målet med SPARK er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen, og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet. Det skal ske gennem fokus på kerneopgave og ved, at konsulenter fra SPARK gennem dialog og faglig støtte medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser. 

Stor konference for tillidsfolk i 2016

Som startskud på indsatsen inviterer KL og Forhandlingsskabet til en spændende konference den 11. april 2016, hvor fokus vil være på temaerne ’forandringer og omstillinger’, ’samarbejdet’, ’vold og trusler’ & ’arbejdets indhold, omfang og udførelse’.Målgruppen for konferencen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, Lokal-MED, samt øvrige MED-udvalgsniveauer og kommunernes HR-/arbejdsmiljøafdelinger.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og tilmeld dig parternes nyhedsbrev om konferencen på www.sparkweb.dk

SPARKS OPGAVE

SPARK skal gennem dialog og faglig støtte medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser i deres arbejde med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes eller opstår i og omkring løsningen af kerneopgaven, primært ift. problemer der knytter sig til:

  • forandringer og omstillinger
  • samarbejde og konflikter
  • vold og trusler fra borgere
  • arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Læs mere på sparkweb.dk

 

Kilde