Relateret indhold

Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse
Mette Jensen   [ TEKST ] iStock [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Høj på tilfredshed
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Henrik Frydkjær [ FOTO ]
Fagbladsartikel 15/12/2020 Her er borgerne i sikre hænder

Ny leder kørte arbejdslivet af sporet

  • Jane Tinnesen. Foto: Kissen Møller Hansen. Tekst: Jeannette Ulnits
    Jane Tinnesen. Foto: Kissen Møller Hansen. Tekst: Jeannette Ulnits

− Pludselig skulle jeg konstant forklare og forsvare mine valg. Bagte jeg én slags rugbrød, skulle der være to − eller også gav jeg børnene alt for meget brød. Der var hele tiden noget galt.

Kostfagligt eneansvarlig Jane Tinnesen havde altid været glad for sit arbejde i den integrerede institution i Vejle Kommune. Hun er uddannet bager og blev ansat som kostfagligt eneansvarlig i 2008. Samarbejdet med tidligere ledere var gået fint, men da institutionen fik ny leder i februar 2016, fornemmede Jane hurtigt, at hun ikke kunne gøre noget til lederens tilfredshed.

− Jeg forsøgte at imødekomme hendes ønsker, men var jo som eneansvarlig vant til at klare arbejdet selv med sparring fra kommunens kostkonsulent og kostfaglige i andre institutioner. Så det var ubehageligt, at hun konstant prikkede til mine valg.

Indkaldt til tjenstlig samtale

I løbet af det næste års tid blev Jane Tinnesens arbejdsglæde gradvist ringere. Den 9. januar 2017 gik det helt galt. Lederen arbejdede hjemmefra, mens Jane Tinnesen sad på institutionen og lavede madplaner. I den forbindelse slettede hun de gamle fra 2016, som hun altid gjorde efter årsskiftet. Kort efter kom der en sms fra lederen, der krævede madplanerne gendannet øjeblikkeligt. 

Det satte Jane Tinnesen i gang sammen med souschefen, men det gjorde tilsyneladende lederen yderligere vred, at hun lod souschefen tage over.  

− Hun sms'ede til mig, at hun så på situationen med stor alvor og ville have en snak med mig snarest, fortæller Jane Tinnesen, der skyndte sig tilbage til souschefen for at rede trådene ud. Bagefter havde hun det så dårligt, at hun sygemeldte sig. Samtidig kontakter hun sin regionsformand i Kost & Ernæringsforbundet.

Godt en uge senere bliver Jane Tinnesen indkaldt til en tjenstlig samtale med kommunen. Umiddelbart inden mødet modtog hun en fem sider lang klage over alt det, som hun set fra lederens synspunkt, gjorde galt. Indholdet i klagen chokerede Jane Tinnesen, da det meste var noget, hun ikke før havde hørt om.

− Hvis jeg, som der f.eks. står i klagen, skulle have smidt en sæk kartofler efter en anden medarbejder, skal lederen da tage det op med mig øjeblikkeligt, siger Jane Tinnesen. 

Dialogmøde gav oprejsning

− Det var en grotesk og ubehagelig oplevelse. Jeg har aldrig fået en eneste påtale, men bliver så indkaldt til noget så voldsomt som en tjenstlig samtale for at have slettet gamle madplaner. Derefter kommer der en lang klage over mig personligt − som er samlet sammen over et helt år.

I marts havde Jane Tinnesen det stadig for dårligt til at kunne arbejde, så hun takkede derfor nej til et møde med kommunen vedrørende en eventuel omplacering. Derefter fik hun en varslet opsigelse, og i april kom den endelige opsigelse.

Kost & Ernæringsforbundet indkaldte Vejle Kommune til et dialogmøde. Det resulterede i, at Jane Tinnesen blev fritstillet med ni måneders løn plus godtgørelse for overarbejde og ferie. Hendes årelange ansættelse udløste seks måneders løn, mens hendes engagement i institutionens medarbejderudvalg gav tre måneder oven i.

− Jeg kommer aldrig til at forstå, hvorfor det her skete. Men jeg fik en uvurderlig støtte af Kost & Ernæringsforbundet og en form for oprejsning. Efter denne oplevelse er det blevet meget tydeligt for mig, hvor vigtigt det er at være forsikret, siger Jane Tinnesen.

Jane Tinnesen er i dag raskmeldt og i nyt job.  

Sagen kort

•  Jane Tinnesen har arbejdet i Vejle kommune i 11 år, de seneste ni år som kostfagligt eneansvarlig.

•  Institutionen får en ny leder, som er stærkt kritisk over for Janes arbejde.

•  Det kommer til et alvorligt sammenstød med lederen, og Jane Tinnesen sygemeldes.

•  Hun indkaldes til en tjenstlig samtale i kommunen, hvor hun præsenteres for nye klager.

•  Jane Tinnesen kontakter Kost & Ernæringsforbundet, der indkalder Vejle Kommune til et dialogmøde.

•  Jane Tinnesen bliver fritstillet med ni måneders opsigelse plus ferie og overarbejde udbetalt.

 

GUIDE

ved mobning

Faglige og personlige uenigheder er en naturlig del af samarbejdet på enhver arbejdsplads. Målet er ikke at undgå dem, men at undgå, at de udvikler sig og kommer til at forstyrre arbejdet og måske tilmed ender i regulær mobning

Mobning

Der er tale om mobning:

•  Når en person regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende og ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod.

•  Mobning kan udøves af en eller flere personer, kolleger eller en leder med det formål eller den virkning at krænke en ansat. Det påvirker vedkommendes helbred og skaber et dårligt arbejdsmiljø.

•  MED-udvalgene i regioner og kommuner bør have en politik og en procedure, der sikrer en effektiv indsats for at forebygge og håndtere mobning.

 

Råd til dig, der føler dig mobbet

•  Fortæl det til din leder

•  Gå til tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten

•  Brug arbejdspladsens tilbud om krisehjælp (hvis der er et)

•  Søg hjælp hos psykolog eller læge

 

INFO

Fri for mobning. Inspirationshæfte til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen, 2014. Hæftet er udgivet af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø − Velfærd og Offentlig administration.

www.arbejdsmiljoweb.dk − søg: Fri for mobning

 

KONTAKT

Kost & Ernæringsforbundet

post@kost.dk

31 63 66 00