Ny MED-håndbog for regionerne

Parterne på det regionale, offentlige arbejdsmarked står bag den nye MED-håndbog. Baggrund for den nye håndbog er de aftaler om medindflydelse og medbestemmelse, som blev en del af OK13. Hent MED-håndbogen her.

Ændringerne er:

  • Hovedudvalget og det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan aftale at fravige nogle bestemte obligatoriske opgaver, såfremt der er enighed i udvalget herom. Såfremt en af parterne i det pågældende udvalg ikke længere ønsker at fravige opgaven, genindtræder forpligtelsen. (§ 9, stk. 2 og bilag 2 og 3)
  • Grunduddannelsen for MED-udvalg ændres pr. 1. januar 2015. Ledere og medarbejdere, der er valgt til at sidde i et MED-/SU-udvalg, skal inden for deres første funktionsår deltage i den nye uddannelse. (bilag 13)
  • Hovedudvalget kan foretage mindre ændringer i den lokale MED-aftale, herunder ændringer og konsekvensrettelser af redaktionel karakter. (Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse mv.)
  • En række dokumenter skal så vidt muligt udveksles digitalt (§ 10, stk. 5, § 11, stk. 3-4 og § 12, stk. 1, 3 og 5).
  • Regulering af AKUT-bidraget (bilag 14).

Du kan hente håndbogen her.