Ny metode skal få kostvejledning til at virke

Mange slags spiseproblemer

Sundhedsprofessioneller støder på stadig flere med spiseproblemer. Overvægt fylder meget i billedet, men der er andre varianter. Nogle er f.eks. afhængige af sukker, eller de kan ikke ændre deres madvaner, som de gerne vil. Andre tænker på krop og mad, på en måde, der er belastende for dem.

Og ingen af dem kan ændre vaner, hvis de blot får at vide, hvad de skal spise rent videnskabeligt. Det mener de to forskere fra Metropol. De peger på, at man er nødt til at se spiseproblemet i den sociale og kulturelle sammenhæng, det indgår i, i stedet for at se det som et individuelt problem.

Ny metode

Søren Tange Kristensen og Allan Køster har derfor udviklet en ny metode, der går ud på at udforske, hvordan mad og måltider indgår i hverdagen, og hvad de betyder i social og kulturel sammenhæng for den, der søger vejledning.

F.eks. er madvanerne nært forbundet med de sociale relationer, vi indgår i. Ikke mindst for ung er det vigtigt at være en del af gruppen, og det er man blandt andet ved at spise som dem.Vanerne kan også udfordres af, at det er svært at få den mad, vi gerne vil have - kantinen tilbyder måske fed mad, indkøbsmulighederne er begrænsede, vi har ikke lært at lave mad, ellervi  har for travlt til indkøb. Men vi kan også være låst fast af vores forestilling om, hvordan vi skal spise ’rigtigt’, eller hvordan kroppen skal se ud, ud fra alt det, vi hører og ser i blade, magasiner og reklamer.  

Madvanerne kortlægges

Efter det nye koncept udforskes baggrunden for spiseproblemet. Det skal vise sig, hvad mad og måltider betyder for ens liv og relationerne til andre, om de stemmer overens med ens livsværdier og med de forventninger man har til mad og måltider. Ideen er, at man skal blive nysgerrig på sin egen historie om mad.

Under vejledningen bruges en særlig samtaleteknik og en terapeutisk stategi  til at få spiseproblemet kortlagt og skrevet ned og på den mådefå det  flyttet udenfor personen selv. Når man kan se på problemet udefra, kan man bedre forholde sig til det - og ændre på det.

Kilde