Ny overenskomst for medlemmer i Grønland

Tina Lis Lauridsen, regionsformand i Grønland, er særdeles tilfreds og stolt over resultatet af overenskomstforhandlingerne. Og i øvrigt ikke mindst med forløbet af forhandlingerne. Alle overenskomster har denne gang været gennemskrevet forud for urafstemningen, så de kan træde i kraft til april som planlagt.
Hun hæfter sig især ved, at forbundets medlemmer har opnået en bedre løn, en forbedring af den arbejdsgiverbetalte pension og klart bedre barselsvilkår.

Lønstigning fordelt på grundløn, pension og barsel

Overenskomstforhandlingerne i Grønland har været ført samtidigt for alle ansatte i Sundhedskartellets organisationer, og der har været fokus på rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.

For Kost og Ernæringsforbundets medlemmer betyder det, at rekruttering- og fastholdelsestillægget er steget med i gennemsnit 650 kr. pr. måned.
– Og det er faktisk et rigtigt flot løft, understreger Tina Lis Lauridsen.
Grundlønnen stiger desuden med 4,16 procent over fire år mod 3 procent ved de foregående forhandlinger. Det er ensbetydende med en stigning på omkring 340 kr. hvert år i april i de kommende fire år.

Der er også opnået en forbedring af den arbejdsgiverbetalte pension, der stiger fra 10 til 10,5 procent.
– Egenbetalingen er på 5 procent og med de 15,5 procent i pension giver det ansatte i Sundhedskartellet den bedste pension under Selvstyret, nævner Tina Lis Lauridsen. 

Desuden er barselsbetalingen væsentligt forbedret. De fire ugers ekstra barsel, der blev vedtaget i efteråret 2019 bliver nu til seks uger ekstra og alle uger – 40 i alt - bliver med fuld løn.
– Med disse forbedringer af løn, pension og barselsbetaling vil ansatte på Kost og Ernæringsforbundets overenskomst opleve en lønstigning, som medvirker til lige løn for lige uddannelse inden for Sundhedskartellet, lyder det fra en meget tilfreds regionsformand.  

Du kan se de øvrige forbedringer i overenskomsten. Den bliver lagt her på hjemmesiden, når den er klar.